Archive for the ‘21th century learning?’ Category

Studieteknik, Astronomi och forskning

I somras blev jag introducerad till Håkan Fleischers SITRA-modell, en studietekniks-modell för högskolestudenter och jag tänkte direkt att det är synd att de ska behöva vänta så länge som till högskolan med att lära sig en modell för hur man kan studera effektivt. Håkan bygger sin modell SITRA på SQ3R. Läs med om SITRA här.

Jag brinner för att låta mina elever bli ”självgående” och att ”lära att lära” tycker jag är den viktigaste av EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.

Mina elever går i ju i 9:an och jag vill skicka med dem så mycket som möjligt till gymnasiet. När vi (eleverna och jag) tillsammans planerade året/terminen frågade jag om de var intresserade av att prova en modell för studieteknik och eleverna var mycket positivt inställda till det. Jag ansåg att det passade bra att köra detta parallellt med att de skulle lära sig om astronomi i fysiken eftersom det finns mycket att läsa in och svårt att jobba laborativt.

Sagt och gjort. När vi kom till höstterminens fysik-pass var det dags att testa detta på riktigt. Tanken från början var faktiskt att Håkan själv skulle komma och dra sin modell för klassen men vi lyckades inte tajma ihop det riktigt. Lösningen var att jag ringde upp Håkan och kollade igenom att jag uppfattat modellen korrekt och sen spelade Håkan in en hälsning till mina elever på film som jag kunde visa upp. Eleverna kände sig väldigt speciella som fick denna hälsning. Tänk så lite som behövs!

Jag gick igenom hur denna studietekniks-modell fungerar samt vilka förutsättningar som gällde just för deras klass med vilka lektioner de hade till sitt förfogande samt när jag tänkte hålla föreläsning för dem och hur den skulle gå till. Jag håller väldigt sällan föreläsning en hel lektion för mina elever men det ingick i studieteknik-övningen nu tänkte jag och förberedde två olika astronomi-föreläsningar, den första med stödord utskrivna i bilderna, den andra med färre stödord och mer foton. Jag förberedde eleverna på att de skulle få åhörarkopior att anteckna på eller, för de som valt att anteckna med penna i Onenote, bildspelet som fil. Föreläsningarna var av typen envägskommunikation med frågor enbart på slutet, allt för att öva ett annat sätt än de tidigare varit utsatta för. Vi började med att eleverna fyllde på astronomi-kapitlet i boken med bra filmer som visar olika astronomiska fenomen. Mina elever har ju en interaktiv bok från Gleerups så de kan dela med sig filmer de hittat med varandra i själva boken.

Hur gick det då?

Att få eleverna att skriva planeringar var en uppförsbacke…men jag var mentalt förberedd. Jag ställde jättehöga krav på deras planeringar, de skulle ha en plan för vad de skulle göra på vilken lektion, vilka eftermiddagar de skulle ge sig själv läxa på och exakt vilka sidor de skulle jobba med, exakt när. Det var många av eleverna som tyckte att det var jobbigt och de vill helst skriva saker som ”läsa vidare” ,”plugga på” och liknande. De flesta eleverna köpte dock argumentet att det det är skönt att veta när man är klar med dagens uppgift och att man med gott samvete, i trygg förvissning o att hinna med allt kan gå vidare och göra något annat. En del av mina elever är ju stressade över skolarbetet och jag såg här min chans att ge dem en metod för att känna sig lediga ibland.

De eleverna som behövde mer stöd i arbetet med sin planering fick denna mall och jag hjälpte till med frågor om hur deras veckor ser ut, när proven infaller i de andra ämnena osv.

schema

En av eleverna gjorde en betydligt snyggare planering, analogt…

plan

Och sen då…?

Jo när eleverna väl gjort sin planering och vi är igång hör jag elever spontant säga saker som: ”Men det är ju jätteskönt, Helena, jag vet ju precis vad jag ska göra på lektionen”, ”Vet du hur skönt det var igår? När jag insåg att jag var klar med det jag gett mig själv i läxa och kunde gå ut och spela fotboll istället?” ”Helena! Ska du snacka mycket, eller kan vi sätta igång och börja jobba direkt?”

Min upplevelse av dessa ”eget arbete”-lektionerna då? Jo…helt fantastiska faktiskt. Jag startade varje ”eget arbete”-lektion med ett hej och välkommen och sen dirigerade jag ut att t.ex ”I klassrummet har vi mummel-nivå, här sitter de som vill kunna viskandes fråga någon kompis om något” och ”I grupprummet sitter de som vill ha helt knäpptyst och i korridoren sitter de som planerat in att jobba tillsammans med någon annan under lektionstid” Lektionerna avslutades med en ”tumme upp, åt sidan eller ner” om hur det funkat. Det var inte någon som gjorde ”tumme ner” på någon lektion. Eleverna uppmanades ibland att utvärdera sin planering och göra förändringar i den då jag försökte trycka på att det var viktigt att den var realistisk.

En väldigt häftig sak som hände var den vikarie-rapport jag fick när jag varit borta och föreläst på Skoldagarna i Malmö en dag:

vikarie

Stolt som en tupp! Det var ju dit jag ville!

Eleverna fick svara på några frågor i en enkät om hur det varit att jobba på det här sättet. Här är några svar:

”Tror jag kommer fortsätta att använda SITRA-systemet i andra ämnen och i gymnasiet. Jag lärde mig
bra med det. Även klassisk musik kommer jag fortsätta använda.”

”följa schemat och att jobba som vi gjort, syna, ta in information, repetera osv. funkade jättebra och var
ett bra sätt att plugga på.”

”Just i min planering så kunde jag inte plugga alla gånger på grund av sporter eller andra saker. Så
jag måste tänka på det när jag planerar igen”

”Jag vill säga att SITRA-modellen har varit väldigt genomtänkt och välplanerad, det blir inte alls stressigt
om man följer sin planering. Jag tänker göra denna modell med andra ämnen också eftersom man lär
sig så mycket mer och kommer ihåg mycket mer.”

Länk till min presentation om studieteknik finns här

Vill du läsa om mer om modellen säger envisa rykten att det kommer en bok till hösten…sitra-bok

Hälsoprojektet en summering

Så här har vi jobbat runt temat hälsa i mina 8:or denna termin.

Eleverna fick svara på frågan ”Hur skaffar man sig en god hälsa?” med hjälp av verktyget : Mentimeter där eleverna skickade sina svar direkt till sidan som jag hade uppe på projektorn. Vi gjorde ett ordmoln och ringade in de ord som var vanligast.

Eleverna fick sitta ihop i smågrupper och prata om hur de vill jobba i biologi under vårterminen utifrån kunskapskraven i ämnet.

Detta är elevernas förslag:

 • Podcast prat och resonera, samtal, diskussion
 • Film på undersökning  och lab
 • Göra en hemsida där allt samlas
 • Samtal begrepp naturvetenskaplig upptäckt podcast
 • Labrapport, film, osv
 • Källor-podcast, sida med text
 • Vad händer om man äter chips, socker i en podcast
 • Podcast / film om träning och kost
 • Testa att äta bara chips en vecka videoblogg/blogg
 • Animerad film (lera)

Efter lite resonemang enas klassen om:

 • Podcast om hälsa
 • Filmer om sex och samlevnad
 • En hälsolaboration
 • En länksamling

Allt detta presenterades sedan i klassens egna hälsosida:

http://www.attleva.n.nu/

klass8a

Vi har fått en del uppmärksamhet faktiskt. Det finns till och med två filmer om hur vi jobbat.

En film handlar om arbetet med hälsosidan:

Den andra filmen handlar om hur vi gjort:

Mina reflektioner om arbetet:

Fantastiskt som vanligt. Jag har ju numera alltid skyhöga förväntningar på eleverna men de överraskar mig ändå alltid positivt. De har jobbat och slitit och lärt sig massor. De har hjälpts åt och stöttat varandra och det blev ett riktigt fint resultat. Elever som inte varit så länge i Sverige och alltså inte kan så mycket svenska ännu, suffleras av de andra eleverna i radioprogrammen. De elever som vi har i klassen och som har ”svårigheter vid inlärning och socialt samspel” deltar med samma förutsättningar som de andra i filmskapande och redigering av filmen. Alla verkar känna en stolthet och ett gemensamt ansvar för slutprodukten. De resonerar om källor och de använder enbart musik och bilder som är fria för skol-användning. De resonerar också fantastiskt bra om hur kost, sömn och motion påverkar deras hälsa. Jag har, via deras videobloggar, dagböcker och fotobloggar fått följa med ”hem” till eleverna och tagit del av vad de upplever när de försökt ställa om sin kost eller sömn till något bättre. Helt igenom fantastiskt!

Typ LPP:er om de olika momenten:

hälsolaboration

filmer om sex och samlevnad

Podradio om hälsa

Mina dagar i London

Nyss hemkommen från London och BETT-mässan samlar jag mina tankar i en presentation. Läs gärna, jag vill så gärna dela med mig av vad jag varit med om. jag anser dessutom å det bestämdaste att det är allas vår plikt som fått åka till BETT att vi sprider våra upplevelser så att det kommer så många elever som möjligt till godo.

Föredrar du Skydrive finns presentationen på: http://sdrv.ms/1aVvGgc

Podcast om hälsa

Terminen är igång och mina elever ska läsa biologi. Det finns en del kunskapskrav som handlar om att kunna samtala… I värsta fall är detta något som läraren ”höftar till” om huruvida en elev kan eller inte men jag gillar att ”ha på fötter” och tänkte då att jag gärna skulle vilja ha dessa samtal inspelade på något sätt.

Iden kom upp i klassrummet om att göra podcast. Kul tänker jag som inte gjort detta förut med dessa elever.

Eleverna är nu i full gång med att spela in sina program, de har samlat argument och tränat och idag har de spelat in program, utspridda så gott det går i vårt NO-hus på skolan. Jag har smugit omkring och försökt vara tillgänglig men tyst. De har valt bra frågor t.ex ”Varför är det så mycket osanningar om hälsa på internet?” ”Hur ska man äta om man är en vanlig tonåring?” ”Hur påverkar sömnen hälsan?” ”Varför är det bra med motion?” m.m.

bild (3)

Så här ser uppgiften ut:

PODCAST OM HÄLSA

Uppgift:

Skapa ett pod-radioprogram i grupp (2-3 elever) om en hälsofråga.

Central innehåll: 

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer
och beroendeframkallande medel.

Tips på länkar:

Ladda ner audacity: http://audacity.sourceforge.net/?lang=sv

Film om hur audacity funkar: http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/ljud/c/3/Instruktionsfilm/

Jinglar, fria att använda: http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/Jinglar/

Pålitliga källor:

http://www.1177.se

http://www.umo.se/

Biologiboken: http://gleerupslms.se

Kunskapskrav som eleven kommer bli bedömd utifrån:

E C A
Eleven kan samtala om och diskutera  frågor som rör hälsa, (naturbruk och  ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta  från värderingar och formulerar  ställningstaganden med enkla  motiveringar samt beskriver några  tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

 

…fortsättning programmering

Idag har vi ”dansprogrammerat” enligt Terese Raymond, Malin Ströman och Anders Ekboms fina modell som du hittar här: http://teacherhack.com/dansprogrammering/.

Jag tejpade och eleverna tejpade upp en spelplan/dansscen i en del av skolan och eleverna ”programmerade” två och två. När programmen var klara lottade jag vem som testade vilket program. Ibland hade vi musik till , i bland inte.

 

innan dansen

Jag tycker det var roligt och diskussionerna som blev runt det var lärorika. Det var lätt att dra paralleller mellan riktiga datorer och dessa personer och program.

Efter dansen fick eleverna jobba med den fina sidan http://code.org/

 

Ja just det jag har ju lovat er något elevarbete i scratch…Här kommer ett: http://scratch.mit.edu/projects/15450652/

scratch

elevuppgift: skapa en interaktiv bok om ljud och ljus

I väntan på att alla läromedelsföretag ”taggar till ”och tar tag i interaktiviteten får 8a i uppgift att skapa egna interaktiva böcker. Detta är ett av alla sätt jag tänker att jag tränar eleverna i förmågan att ”lära att lära”.

Så här ser uppgiften ut:

Inlämningsuppgift för 8a om ljud och ljus

Din uppgift är att skriva en ”interaktiv bok” om ljud och ljus för högstadiet. Texten skall alltså vara anpassad i svårighetsgrad så att en elev på högstadiet som inte läst ljud och ljus ännu kan läsa den. En interaktiv bok måste ju förstås vara digital. Du jobbar därför i Prezi eller i en PowerPoint som du (eller jag) publicerar på Slideshare.

Det centrala innehållet från läroplanen (LGR11):

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklarings­modeller för hur ögat uppfattar färg.

Boken ska innehålla:

Svar på frågorna:

 • Hur bildas ljud?
 • Hur breder ljud ut sig?
 • Hur kan man registrera ljud?
 • Vad har ljud för egenskaper?
 • Hur påverkas hälsan av ljud?
 • Hur kan man minska hälsoriskerna med ljud?
 • Hur breder ljus ut sig?
 • Hur reflekteras och bryts ljus?
 • Hur uppfattar ögat färg?

Och dessutom:

 • Minst en film från Youtube som visar på någon funktion/animation/fenomen hos ljud respektive ljus.
 • Ett exempel på en naturvetenskaplig upptäckt om ljud eller ljus och hur den upptäckten påverkar människans levnadsvillkor.
 • Länk till minst en länk till en simulering om ljud respektive ljus och en förklaring vad man kan se och testa där. (ett förslag till laboration att göra i simuleringen)
 • Testa-dig-själv-frågor med facit.
 • En källförteckning där skriver ner alla dina källor och varför du just valt dessa. Du ska ha använt dig av minst fyra olika källor.

Din bok får inte innehålla:

Stulet material dvs. bilder och texter som du inte har upphovsrätt till.

länkar/källor:

Prezi (presentationsverktyg): www.prezi.com

Slideshare (ett ställe att dela sina ppt:er): http://www.slideshare.net

Studi: www.studi.se

Gleerupsboken kapitel 8 och 9: http://www.gleerupslms.se/

Simuleringar om ljus: http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/light-and-radiation

Simuleringar om ljud: http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/sound-and-waves

Youtube (för att hitta bra filmer): http://www.youtube.com/ (sök gärna på ”function” eller ”animation” + sound/light/optic/acustica för att hitta filmer om ljud och ljus)

Sökmotor: http://www.google.se (sök gärna på strängen ”applet ” + sound/light/optic/acustica för att få träffar på simuleringar)

Använd gärna översättningsprogram om engelskan är svår: http://translate.google.com/

Fria bilder: http://andreasskog.wordpress.com/2010/08/30/fria-bilder-i-undervisningen/

Skapa egna självrättande quiz: http://photopeach.com/

Kunskapskrav som kommer att bedömas är:

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Schema:

40 2/10

(Helena på kurs)

Se filmerna på Studi.se om ljus samt filmerna om ljus i Gleerupsboken.

 

3/10

Helena håller en genomgång om ljus

Du ska ha sett filmerna i Gleerups-boken på sidorna 88, 90 och 91 innan.

 

4/10

Temadag år 6+8

(ingen fysiklektion)

41 9/10

Museum

Passa på att lära dig massor av ljud och gör gärna en laboration där.

10/10

Helena håller en genomgång om ljud.

Du ska ha sett filmerna om ljud (2 st) på studi.se innan.

11/10

Eget arbete

42 16/10

Eget arbete

 

17/10

Eget arbete

 18/10

Inlämning

Kl. 9.55 ska länken vara hos Helena.

Din bok ska vara klar och tillgänglig kl.9.55 fredagen den 18/10.

Jag lovar att jag kommer länka till några elevarbeten sedan.

/Helena

kreativa resonemnag

Skolavslutningstider… jag borde nog skriva om bedömning osv men jag det blir nästa inlägg… Nu måste jag dela med mig av en matteuppgift som mina elever (år 7) fick lösa förra veckan.

Jag har kontakt med en doktorand vid Umeå Universitet, han heter Jan Olsson och jag har skrivit om honom tidigare här i bloggen. Nu är han verksam inom matteforskning och jämför där imitativa och kreativa resonemang. Vi talades vid för ett par veckor sedan och Janne berättade om vad de pysslar med och jag blev så inspirerad att jag ville försöka få till en uppgift för mina elever där tanken var att de ska tänka kreativt. Vi höll precis på med Algebra och därför ville jag ha en uppgift som knöt an till det temat.

 

Uppgiften blev:

Hur beräknas poängen i: http://www.mindjolt.com/bricks-breaking.html ?

ny länk: https://www.gamesloon.com/free-puzzle-7/brick-games-271/bricks-breaking-28255.html 

bricks breaking

 

Eleverna jobbade parvis eller tre och tre och sattes igång allteftersom de var klara med en annan uppgift de fått. (de fick i princip ingen som helst hjälp av mig då jag var upptagen med ”betygssnack” under tiden)

Eleverna börjar provspela spelet och sen prövar de systematiskt som kolumn 1 och 2. En del av eleverna räknar sedan ut vad en bricka är värd (kolumn 3) några andra vad skillnaden i poäng blir från föregående (kolumn 4)

Hit kom alla grupper

Antal brickor Antal poäng En är värd Poängskillnad från föregående
1 11 11
2 24 12 +13
3 39 13 +15
4 56 14 +17
5 75 15 +19
6 96 16 +21
7 119 17 +23

 

När eleverna kommit så långt börjar de tassa runt spontant till varandra och ställa frågor om hur de andra har tänkt. De beskriver för varandra med ord vad de kommit fram till t.ex:

”Ta antal brickor och dela på de poängen som du fick fram så vet du hur många poäng varje bricka är värd”

”Om man t.ex. har nummer ett i följd, då är det första ojämna talet efter 10 som är poängen och sen lägger man till föregåendes poäng”

”Om man tar antalet brickor, lägger till 10 och sen multiplicerar med antalet brickor så får man poängen”

 

Eleverna provar sina ”hypoteser”, ser om de stämmer och ändrar sedan om det inte stämmer.

Ett par grupper kommer fram till formeln:

P=(B+10) x B

B = antalet brickor P= poängen

 

(de andra grupperna hade nog gjort det med lite handledning och tid)

 

Ingen elev ”gav upp” och alla provade att lösa, alla kommunicerade på ena eller andra sättet sin idé om hur poängen beräknades. Ingen tänkte överhuvudtaget på vad de nyss lärt sig i boken och försökte minnas hur man gjorde med formler och mönster.  Alla tyckte det var roligt och ingen frågade varför de skulle göra uppgiften.

När vi sedan gick igenom uppgiften tillsammans blev många elever förvånade över hur lätt det varit att lösa något så svårt (andragradsekvationer har de aldrig hört talas om ännu). Eleverna tyckte också att de ville ha sådan här uppgifter hela tiden…så nu är det bara upp till mig att lyckas konstruera fler…

eleven ska jobba – inte läraren

Jag har ju ganska ofta den stora förmånen att hamna i sammanhang där jag får tillfälle att lyssna på intressanta, kloka och pålästa människor inom skolutveckling. Förra veckan var det dags för konferensen Framtidens Lärande och då passade jag på att lyssna på Jan Svärdhagen som pratade om ”Vad krävs för att IT ska lyckas i skolan?” Under föreläsningen pratade Jan om en undersökning om vilken hjärnaktivitet som kan uppmätas hos elever/studenter som lyssnar på en föreläsning. Faktum är att hjärnaktiviteten i fler fall är större när eleven sover än när hen lyssnar på en föreläsning! Jan har skrivit om det i sin blogg, läs gärna inlägget: ”sover dina elever”.

Jag tänker ju en del på jag lägger upp min undervisning. Jag brukar förklara det lite förenklat som att jag inför varje moment/avsnitt tittar i LGR11, på EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande/21th centurys skills samt att det ska innehålla någon digital resurs.

bild

Vi jobbar med film, radio, bild, presentationer, spel mm. Varför? Jo för att det blir elevaktivt! Elever behöver vara aktiva. Det kan ske på många olika sätt förstås. I NO göra man laborationer, i matte är det populärt med ”matematikverkstad”, i de praktiskt estetiska ämnena har elever alltid varit aktiva. I andra ämnen väljer man drama, att elever ska anteckna under genomgångar osv. allt för att öka aktiviteten.

Jag hade medarbetarsamtal med min rektor här om dagen, han påstod att jag verkar ”jobba smart”, att jag inte verkar stressad och att jag aldrig klagar över att jag har för mycket att göra.

Idag var jag och många andra lärare i Nacka i Nacka aula för att lyssna på professor Dylan William. Han pratade om massor av bra saker, det mesta hade jag hört förr men det känns ibland skönt att få höra att jag tänker rätt ofta i klassrummet. en del nytt fick jag förstås med mig också, det får jag alltid. En ska som han lyfte var just detta med att eleverna ska jobba mer på lektionerna än vad läraren ska. Att skolan inte får vara ”ett ställe dit man går för att se lärare jobba”. Att använda eleverna som resurser för varandra i någon typ av formativ bedömning, feedback et.c. genom ”pre-flight checklist”, ”two stars and a wish” samt ”choose-swap-choose” mm.

Även Christian Lundahl skriver ju om elever som resurser för varandra och vill man läsa mer av Christian ska man först och främst läsa den moderna klassikern ”Bedömning för lärande” men man kan också kolla in bloggen Skolöverstyrelsen.

Nå vart vill jag komma med detta då….?

Jo: Vi vill ha elever som lär sig för framtiden, som lär sig att lära och som lär sig ta ansvar för sin egen inlärning. Vi vill dessutom att eleverna ska ha vissa grundläggande faktakunskaper med sig för att använda i sina olika ställningstagande. eller som det uttrycks i LGR11 (kap 2)

Skolans mål är:

att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter (…) och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Läraren ska
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen

Finare kan det inte skrivas 🙂

Hur når vi dit då utan att vi lärare ”jobbar ihjäl oss”. Jo genom att välja och erbjuda elevaktiva arbetssätt eftersom hjärnaktiviteten ökar och lärarens arbetsinsats minskar, eller förändras kanske är ett annat ord. Lärarrollen kommer alltid att förändras, konstigt vore det väl annars, vi ska ju utbilda framtiden. Med IT tillgängligt i klassrummet är förändringen av lärarrollen mer påtaglig.

Det som jag märker i mitt klassrum när jag har träffat rätt i min uppgift, som t.ex. i ”lärplattforms-uppgiften” är en enorm aktivitet! Inte bara bland de som alltid jobbar hårt utan bland alla elever. Min insats blir då inte alls särskilt ansträngande  utan ytterst behaglig när jag mest glider runt i klassrummet och pratar med eleverna om hur just deras arbete svarar upp mot kunskapskraven och hur eleven kan utvecklas för att ytterligare höja nivån innan inlämning.

Jag ska avslöja en hemlighet: Det är 24 timmar på mina dygn också, jag har andra intressen än skolan, jag har familj, hus, tomt och en hel del vänner, jag pluggar och jag har en del andra projekt igång. Dessutom sover jag relativt många andra ganska många timmar per natt. Men! Jag upplever inte att jag har för mycket att göra! Och mina elever upplever (i en nyligen gjord undersökning) att mina lektioner är välplanerade, att de uppmuntras att lära sig mer och att det är omväxlande arbetssätt på mina lektioner.

så…om det nu är bättre för alla med ett mer elevaktivt arbetssätt med mindre envägskommunikation (föreläsning) och dessutom tar mycket mindre kraft av läraren…varför envisas vi då hela tiden att ta tillbaka ansvaret från eleverna? Att undervisa elever på få sätt och i värsta falla enbart det sättet som du själv lär dig bäst på är respektlöst!

 

 

 

 

”Lärarnas guide till sociala medier”

fortsättning på Teknikområdet Kommunikation, datorn och internet 

Mina elever i 7a har skrivit fantastiska lärar-guider till Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Dayviews. Se och njut (och lär)

 

”Kommunikation, datorn och Internet” teknik år 7

Just nu undervisar jag om temat ”Kommunikation, datorn och Internet” i år 7.

Det centrala innehåll jag tänkt behandla i detta avsnitt är:

 • Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte avinformation, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet

 

Nå, så här har jag gjort:

Lektion 1: Jag berättar en målande historia om en flicka som var 13 år 1989 och gick i skolan på Björknässkolan. I texten nämner jag alla sätt som hon kommunicerade med  lärare, familj och vänner på. Brev, heta linjen, fast telefon med sladd, telefonkiosk, små lappar, växeln på pappans jobb, högtalare i klassrummet, blyertsmeddelande på vännens skåp, lappar på hallgolv och köksbord, dyra riks-samtal och allt annat som hörde förra seklet till.

 

När eleverna fått lyssna ett tag fick de 20 minuter på sig att skriva om sin egen dag och hur du kommunicerar med sina vänner, släktingar och lärare. Anteckningarna sparade de på sin dator.

 

Läxa till nästa lektion var att intervjua någon förälder om hur de kommunicerade med sina vänner och släktingar när de var i samma ålder som  eleven är nu.

 

Lektion 2: Nu blev det gruppdiskussion. Jag lottade grupperna så de blev 3-4 elever i varje. En blev ordförande, en sekreterare och en tidhållare och sen fick de i uppgift att prata om frågorna:

 • Vilka är skillnaderna i kommunikationen då och nu?
 • Vilka prylar användes då/nu?
 • Vilka sätt är samma då och nu?
 • För och nackdelar med de olika sätten.

Svaren mailades sen till mig och de andra gruppmedlemmarna.

Det var fantastiskt att lyssna på diskussionerna! Fraser som ”Helena, vad är en fax?” ”Min pappa berättade om något de kallade telefonkedja” och ”Mamma berättade att det var jätteviktigt att bestämma både var och när man skulle ses, typ Pressbyrån uppe ELLER nere vid Slussen!”

 

Nu då… Hur går vi vidare…? Tanken är att vi ska Skype-ringa min upp en klass på F-3 på skolan nästa vecka och fråga dem om de vill veta något om Internet och sociala medier. Sen ska mina elever göra någon typ av publik presentation anpassad för 8-åringar om nätet och kommunikation… vi får se hur det blir 🙂