Archive for the ‘LGR11’ Category

LGR11 – min viktigaste bok

Så är det verkligen. Jag måste slå ett slag för denna fina bok. Igår ägnade jag några timmar åt att leta efter digital kompetens i LGR11 till boken jag skriver med dr Fleischer. Jag hittade massor! Det är så häftigt att läsa denna bok samt kommentarmaterialet till den. Jag blir faktiskt förtjust och hyser stort förtroende för de som jobbat fram denna.

När jag ibland får komma ut och provocera på temat ”Jobba smart- att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig” brukar jag alltid påtala att en av grunderna för att lyckas med det är att kunna sina styrdokument nästan utantill då detta ger mig mod att välja bort: ”det här har vi ju alltid gjort”, ”boken säger ju..” samt ” jag tycker nog ändå att…” o.s.v.

Nåväl, lyd nu min uppmaning: Läs LGR11, den är knappt 300 sidor och du har klarat mycket mer avancerad litteratur när du studerade till lärare. stirra dig inte blind på det centrala innehållet utan läs syftet för ämnet noggrant istället. Försök se kopplingar mellan förmågor/centralt innehåll i olika ämnen för att kunna göra smarta ämnesintegrerade lösningar.

Jag har tidigare gjort två sammanställningar, en om alla ämnens centrala innehåll för 7-9 och en där alla ämnens förmågor finns med.

 

LGR11 - förmågor

en mattelektion

Jag kommer till klassrummet ett par minuter innan lektionen börjar.
Tänder ett ljus och startar spellistan ”bistrojazz” i högtalarna på soft volym.
Eleverna droppar in.
När lektionen börjar frågar jag dem om hur de klarat sommartidsomställningen och lita annat småprat.
Vi repeterar vad vi gjorde förra lektionen.
Jag kopplar dagens lärandemål för lektionen till LGR11:s centrala innehåll och till pratar lite om förmågan ”kommunikation” och talad matematik.
Jag visar Gapminder för eleverna och vi testar olika inställningar tillsammans. Jag förklarar hur man kan spåra, klicka, föra musen över och ändra i programmet.
så långt vid tavlan/projektorduken
Eleverna jobbar enskilt vid sina datorer i Gapminder. De samtalar med de de sitter närmast och ibland upptäcker någon något så intressant att fler måste gå dit och kolla. De ändrar parametrar, googlar länder, letar fakta, kopplar matematiken till vad de lärt sig i andra ämnen och pratar massor av matte.
Jag går runt, utmanar, förklarar, diskuterar och sätter matteord på deras upptäckter.
Några gör någon uppgift i boken.
Sen samling i helklass igen, ögonen mot tavlan/projektorduken.
Vi gör en matte-tänk-uppgift tillsammans. Alla tänker själva först, sen pratar vi om det. Vi gör några av bokens uppgifter tillsammans.
Eleverna diskuterar två och två först.
Någon elev känner för att visa hur hen tänkt framme vid tavlan/projektorduken.
Jag förklarar vad de har för läxa (i detta fall att visa Gapminder för någon i famlijen)
Eleverna gör en ”exit-ticket” om vad de lärt sig idag, via Socrative.
Sen är lektionen redan slut.
Tänk vad 85 minuter matte går fort!

P.S Hur kan man hävda att man bara kan ha 40 minuters-lektioner i matte för att eleverna tröttnar annars?

Hälsoprojektet en summering

Så här har vi jobbat runt temat hälsa i mina 8:or denna termin.

Eleverna fick svara på frågan ”Hur skaffar man sig en god hälsa?” med hjälp av verktyget : Mentimeter där eleverna skickade sina svar direkt till sidan som jag hade uppe på projektorn. Vi gjorde ett ordmoln och ringade in de ord som var vanligast.

Eleverna fick sitta ihop i smågrupper och prata om hur de vill jobba i biologi under vårterminen utifrån kunskapskraven i ämnet.

Detta är elevernas förslag:

 • Podcast prat och resonera, samtal, diskussion
 • Film på undersökning  och lab
 • Göra en hemsida där allt samlas
 • Samtal begrepp naturvetenskaplig upptäckt podcast
 • Labrapport, film, osv
 • Källor-podcast, sida med text
 • Vad händer om man äter chips, socker i en podcast
 • Podcast / film om träning och kost
 • Testa att äta bara chips en vecka videoblogg/blogg
 • Animerad film (lera)

Efter lite resonemang enas klassen om:

 • Podcast om hälsa
 • Filmer om sex och samlevnad
 • En hälsolaboration
 • En länksamling

Allt detta presenterades sedan i klassens egna hälsosida:

http://www.attleva.n.nu/

klass8a

Vi har fått en del uppmärksamhet faktiskt. Det finns till och med två filmer om hur vi jobbat.

En film handlar om arbetet med hälsosidan:

Den andra filmen handlar om hur vi gjort:

Mina reflektioner om arbetet:

Fantastiskt som vanligt. Jag har ju numera alltid skyhöga förväntningar på eleverna men de överraskar mig ändå alltid positivt. De har jobbat och slitit och lärt sig massor. De har hjälpts åt och stöttat varandra och det blev ett riktigt fint resultat. Elever som inte varit så länge i Sverige och alltså inte kan så mycket svenska ännu, suffleras av de andra eleverna i radioprogrammen. De elever som vi har i klassen och som har ”svårigheter vid inlärning och socialt samspel” deltar med samma förutsättningar som de andra i filmskapande och redigering av filmen. Alla verkar känna en stolthet och ett gemensamt ansvar för slutprodukten. De resonerar om källor och de använder enbart musik och bilder som är fria för skol-användning. De resonerar också fantastiskt bra om hur kost, sömn och motion påverkar deras hälsa. Jag har, via deras videobloggar, dagböcker och fotobloggar fått följa med ”hem” till eleverna och tagit del av vad de upplever när de försökt ställa om sin kost eller sömn till något bättre. Helt igenom fantastiskt!

Typ LPP:er om de olika momenten:

hälsolaboration

filmer om sex och samlevnad

Podradio om hälsa

Mina dagar i London

Nyss hemkommen från London och BETT-mässan samlar jag mina tankar i en presentation. Läs gärna, jag vill så gärna dela med mig av vad jag varit med om. jag anser dessutom å det bestämdaste att det är allas vår plikt som fått åka till BETT att vi sprider våra upplevelser så att det kommer så många elever som möjligt till godo.

Föredrar du Skydrive finns presentationen på: http://sdrv.ms/1aVvGgc

Podcast om hälsa

Terminen är igång och mina elever ska läsa biologi. Det finns en del kunskapskrav som handlar om att kunna samtala… I värsta fall är detta något som läraren ”höftar till” om huruvida en elev kan eller inte men jag gillar att ”ha på fötter” och tänkte då att jag gärna skulle vilja ha dessa samtal inspelade på något sätt.

Iden kom upp i klassrummet om att göra podcast. Kul tänker jag som inte gjort detta förut med dessa elever.

Eleverna är nu i full gång med att spela in sina program, de har samlat argument och tränat och idag har de spelat in program, utspridda så gott det går i vårt NO-hus på skolan. Jag har smugit omkring och försökt vara tillgänglig men tyst. De har valt bra frågor t.ex ”Varför är det så mycket osanningar om hälsa på internet?” ”Hur ska man äta om man är en vanlig tonåring?” ”Hur påverkar sömnen hälsan?” ”Varför är det bra med motion?” m.m.

bild (3)

Så här ser uppgiften ut:

PODCAST OM HÄLSA

Uppgift:

Skapa ett pod-radioprogram i grupp (2-3 elever) om en hälsofråga.

Central innehåll: 

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer
och beroendeframkallande medel.

Tips på länkar:

Ladda ner audacity: http://audacity.sourceforge.net/?lang=sv

Film om hur audacity funkar: http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/ljud/c/3/Instruktionsfilm/

Jinglar, fria att använda: http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/Jinglar/

Pålitliga källor:

http://www.1177.se

http://www.umo.se/

Biologiboken: http://gleerupslms.se

Kunskapskrav som eleven kommer bli bedömd utifrån:

E C A
Eleven kan samtala om och diskutera  frågor som rör hälsa, (naturbruk och  ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta  från värderingar och formulerar  ställningstaganden med enkla  motiveringar samt beskriver några  tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

 

bedömning, komplettering och betyg

Nu är denna termin slut för min del men innan jag går på sommarlov kommer här en del till om hur jag har jobbat med LGR11 i mitt klassrum under året. Det här är det första läsåret som jag har jobbat med den nya läroplanen i skarpt läge eftersom jag läsåret endast undervisade år 9. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om hur jag ”planerar och dokumenterar enligt LGR11”. Nu kommer nästa del.

Jag har ju helt gått över till att bedöma eleverna med (eller mot?) matriser med kunskapskraven och dessa ,matriser har i väntan på en fungerande lärplattform förmedlats till eleverna med små lappar.

Jag undervisar mina två 7:or i fem ämnen (matte, fysik, kemi, biologi och teknik) och det har blivit en del små lappar under året. Jag ser fram emot att ha eleverna i schoolsoft och slippa lapp-skrivandet, för att inte tala om att skolans överstrykningskostnad kommer att  minska…

Nå… jag hade, när jag planerade terminen med eleverna, lagt i tid för komplettering och fördjupning.

2013-06-17_1439

 

När det nu var dags för vecka 21 och tid för komplettering och fördjupning delade jag ut ämnesmatriserna, där jag markerat vilken nivå eleven låg på, till alla eleverna. Lapparna som delades ut var små och texten från LGR11 fick inte plats (detta för att spara utskrifter) så eleverna fick gå in i vår delade OneNote-anteckningsbok och jämföra med kunskapskraven där.

bild

 

De elever som inte hade visat alla kunskapskrav på E-nivå fick sammanställa detta och fick sedan uppgifter att träna på eller att göra för att visa att man nu kunde detta. De elever som hade de flesta av kunskapskraven på C-nivå men något kvar på E hade då möjlighet att fördjupa sig i det kunskapskravet genom att antingen göra en komplettering på t.ex. lab-rapporten eller kanske läsa in kapitlet om geometri i matte och visa upp på en högre nivå kunde nu ha tid till detta.

Jag har aldrig gjort så förut men jag kommer aldrig att göra på något annat sätt. Dessa sista veckor blev produktiva men mycket lugna. Jag upplever det som att eleverna var mycket mindre stressade och jag har aldrig varit med om att så många har höjt sig så mycket i slutet (de går ju ändå bara i 7:an). Förmodligen är det som Christian Lundahl m.fl. påstår att det är lättare att ta sig till målet om man som elev vet var målet ligger och var man själv befinner sig…

När eleverna bestämt sig för vad de ville komplettera/fördjupa bestämde vi ett datum då de skulle visa detta eller lämna in. Jag styrde det så att alla som ville komplettera metoder och begrepps-förmågorna i matte gjorde det en viss lektion men lab-rapporter och andra inlämningar kom in allt eftersom vilket gjorde att mina sista veckor också blev lagom lugna. En sista ”dead-line” hade jag kl. 07.30 den 3/6 eftersom betygen skulle vara inskrivna 12.00 4/6 och jag måste ha tid att bedöma arbetena. Det var dock endast ca 4 arbeten som kom in den måndagen, de flesta andra var redan klara.

När jag gjort mina sista bedömningar och jag skulle tala om för eleverna vad de kommer att få för betyg i kuvertet var det nästan ingen som var intresserad. De flesta sa ”jag vet ju redan”  och de som jag ändå hade ”betygs-snack” med sa oftast ”visste jag väl” osv.

Som sagt, det här är ett sätt som gjorde både min och elevernas arbetssituation rimlig sista veckorna på terminen.

Trevlig sommar!

 

intensiva veckor…

 

 

Trevligt, intensivt, roligt, inspirerande, lite utmanande och rätt så spännande. Så kan de senaste veckorna i mitt lärarliv beskrivas. Jag har gjort massor av trevliga saker: Varit i Nynäshamn och pratat med matte/NO-lärare, gått vidare till final i innovativa lärartävlingen, pratat i Nacka-montern på SETT, träffat twänner, nya och gamla. Ätit middag med coola skolpersoner, haft folk på besök i klassrummet, intervjuats av kommunen, varit i Malmö och träffat mattelärare, träffat NT-utvecklare och några från Skolverket, pluggat, varit på pedagogisk pub, bestämt mig för att skriva en tekniklärobok och äntligen fått min lärar-legitimation. Och mellan allt detta massor med trevliga lektioner med 7a och 7b, samt en del konferenser. Multitaskande som jag är passade jag på att göra denna sammanställning av LGR11:s alla förmågor under en del av en konferens som inte direkt rörde mig…

2013-05-04_2139

”Kommunikation, datorn och Internet” teknik år 7

Just nu undervisar jag om temat ”Kommunikation, datorn och Internet” i år 7.

Det centrala innehåll jag tänkt behandla i detta avsnitt är:

 • Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte avinformation, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet

 

Nå, så här har jag gjort:

Lektion 1: Jag berättar en målande historia om en flicka som var 13 år 1989 och gick i skolan på Björknässkolan. I texten nämner jag alla sätt som hon kommunicerade med  lärare, familj och vänner på. Brev, heta linjen, fast telefon med sladd, telefonkiosk, små lappar, växeln på pappans jobb, högtalare i klassrummet, blyertsmeddelande på vännens skåp, lappar på hallgolv och köksbord, dyra riks-samtal och allt annat som hörde förra seklet till.

 

När eleverna fått lyssna ett tag fick de 20 minuter på sig att skriva om sin egen dag och hur du kommunicerar med sina vänner, släktingar och lärare. Anteckningarna sparade de på sin dator.

 

Läxa till nästa lektion var att intervjua någon förälder om hur de kommunicerade med sina vänner och släktingar när de var i samma ålder som  eleven är nu.

 

Lektion 2: Nu blev det gruppdiskussion. Jag lottade grupperna så de blev 3-4 elever i varje. En blev ordförande, en sekreterare och en tidhållare och sen fick de i uppgift att prata om frågorna:

 • Vilka är skillnaderna i kommunikationen då och nu?
 • Vilka prylar användes då/nu?
 • Vilka sätt är samma då och nu?
 • För och nackdelar med de olika sätten.

Svaren mailades sen till mig och de andra gruppmedlemmarna.

Det var fantastiskt att lyssna på diskussionerna! Fraser som ”Helena, vad är en fax?” ”Min pappa berättade om något de kallade telefonkedja” och ”Mamma berättade att det var jätteviktigt att bestämma både var och när man skulle ses, typ Pressbyrån uppe ELLER nere vid Slussen!”

 

Nu då… Hur går vi vidare…? Tanken är att vi ska Skype-ringa min upp en klass på F-3 på skolan nästa vecka och fråga dem om de vill veta något om Internet och sociala medier. Sen ska mina elever göra någon typ av publik presentation anpassad för 8-åringar om nätet och kommunikation… vi får se hur det blir 🙂

Jag är så trött på IT!

Jag jobbar på en skola, i en kommun som satsat på IT i skolan. Det tackar jag för men nu är jag så himla trött på allt snack om IT. Missförstå mig rätt, jag gillar ju IT men jag är så himla trött på hela tiden prata om IT som om det fanns något alternativ. De lärare som använder vanliga tryckta böcker, randiga eller rutiga papper, pärmar och färgpennor, de behöver aldrig försvara sig.

Det skapas inga lärartävlingar i stil med ”ett pris som delas ut till den lärare som visat hur man framgångsrikt kan integrera skolbänkar på ett förtjänstfullt sätt i sin undervisning”.

 

Året är 2013! Mina elever är yngre än Hotmail och Google, de gick på dagis när Facebook grundades, det är liksom inte läge att snacka om IT eller inte med dem.

Jag skulle försöka förklara för en 4-åring i min närhet vad IT är…det lyckades jag inte trots att jag är lärare. Jag provade då med en 8-åring också i min närhet men det var lika svårt det. Säger inte det något om att det kanske ska vara slutsnackat i skolan om IT?

Jag har ju den fantastiska förmånen att få åka runt och berätta för andra lärare om hur jag jobbar och detta ger mig massor! Inför presentationer läser jag på, reflekterar och analyserar mina erfarenheter från ett klassrum med IT. Att åka runt på div. konferenser, mässor, Edcamps, Teachmeet’s mm ger mig också tillfälle att få lyssna på andra, mycket kloka lärare, skolledare, politiker och folk från näringsliv och myndigheter. Detta gör mig ännu mer taggad för detta med skolutveckling. För det är ju det som det handlar om, inte IT!

Så slutsnackat om IT? Vad ska vi prata om istället?

 • Hur får vi en ökad måluppfyllelse i svensk skola?
 • Hur får vi elever som skrattar mer? Som det lyser om?
 • Hur får vi elever att tro på sig själva? Som vågar prova och vågar misslyckas?
 • Hur får vi en varierad undervisning?
 • Hur kan vi utveckla och bedöma alla förmågor i LGR11?
 • Hur får vi en likvärdig skola?
 • Hur får vi en inkluderande skola?
 • Hur kan vi säkerställa att alla elever lär sig hur de lär sig bäst?
 • Hur övar vi eleverna i kommunikation? I källkritik? I entreprenörskap?
 • Hur får vi svenska elever bättre i matte? På samarbete?
 • Hur lär vi eleverna att ta ansvar för sin egen inlärning? Hur ger vi dem verktygen för att göra det?

 

Så många frågor…jag vet svaret…

 

 

 

IT 😉

 

 

men på samma sätt som svaret hade kunnat vara:

 • en lärare som brinner för det hen gör
 • bra skolledning
 • bra skolpolitiker

förmodligen bör alla sakerna samverka…

 

 

 

Fjäderndag Nacka kommun

I onsdags den 6/2 var det Fjäderndag i Nacka kommun och det var roligt! Fjädernpriset är ett pris som delas ut av kommunen, mer kan du läsa här. Jag var en av dem som fick priset 2012 och då ingår att man får skriva en ”någorlunda vetenskaplig artikel”. Jag skrev en om ”IT som en naturlig del av NO och teknikundervisningen” Artikeln kan du läsa här: artikel   Dagen  var fylld med pompa och ståt! Det var inledningstal, blommor, lunch och prisutdelning. Fantastiskt lyxigt och roligt!

diplomVi ”fjädrar” fick också tillfälle att berätta om vårt arbete. Jag passade på att lyssna på min kollega Åsa Girgensohn som skrivit om ”Matematik och Youtube”. Det var förstås väldigt intressant och inspirerande!

När jag skulle skriva ihop min presentation insåg jag att jag är otroligt trött på IT som begrepp. Jag pratar ju gärna, eller väldigt gärna, om vad jag gör i klassrummet och mycket av det vi gör är ju med datorn eller telefonen som redskap… Men det är ju inte det som är grejen! Grejen är ju det individualiserade, det varierade, det ämnesintegrerade, det motiverande, de tydliga förväntade målen, förhållningssättet till elever, EU:s nyckelkompetenser, 21st centurys skills, en ömsesidig respekt, en nyfikenhet, att våga göra, att våga misslyckas,  att skratta, att pröva och LGR11, LGR11 och LGR11! (jag lovar ett längre inlägg om detta senare…)

Ja, ja jag tog mig i kragen och skrev ihop en presentation iallafall 😉

Efter presentationer och lunch fick vi det bästa priset: Att lyssna på Richard Gerver (http://www.richardgerver.com/) när han pratade om ”Creating tomorrow’s schools taday”. Otroligt inspirerande!