om allt och inget om digitalisering av skolan

(varning för långt inlägg)

Jag hade turen att jag hann anmäla mig till Göteborgs universitets fantastiska konferens #popupdig17 innan platserna tog slut (inom något dygn). Jag önskar att alla lärosäten skulle kunna följa GU:s exempel och ordna liknande konferenser. Då skulle vi inte behöva betala dessa hutlösa summor för att lyssna på föreläsare som i värsta fall är betalda av någon produkt för att prata om ditten och datten utan egentlig förankring.

Nåväl. Den första och i särklass absolut bästa föreläsningen jag lyssnat på de senaste åren hölls av Neil Selwyn. Hela hans föreläsning finns här: https://youtu.be/sWBdGso_NSk Eftersom ni kan se hela här och jag inte är den bästa på att referera och översätta är detta ett blogginlägg inspirerat av Selwyns föreläsning.

Neil tar utgångspunkt i 10 frågor som jag tar min utgångspunkt i. Det var länge sedan jag skrev något längre, mer allmänt hållet, inlägg men här är nu ett:

Vad menar vi egentligen med digital teknik?

Jag har, precis som andra tänkt från fel håll ibland. Nu är det länge sedan men skrämmande nog finns det fortfarande många lärare som tänker: Hur kan jag använda just den här appen/spelet/verktyget i min undervisning istället för att först ställa sig frågan om Vad jag vill att eleverna ska lära sig. Det är så lätt att falla för det roliga i att göra på det första sättet. Hur kan vi använda minecraft/fidgetspinners/GTA/Skam/(byt ut mot vilken populär pryl som helst) i undervisningen? Kruxet är att vi då tenderar att slösa väldigt mycket lektionstid på något som kanske inte låter eleverna bilda särskilt mycket kunskap egentligen. Framförallt inte om just det vårt ämne var tänkt att handla om. Bättre då att först formulera frågan: Vad är det för kunskaper mina elever ska ha med sig efter denna lektion/moment/projekt? Först därefter kommer frågan om hur och i denna hur-fråga kanske digitala verktyg kommer in.

Jag ser tyvärr fortfarande lärare, it-pedagoger och rektorer som säger ”alla elever ska ha en ipad” utan att ha gjort det första tankearbetet om vad den digitala artefakten ska användas till. Vi måste alltid ställa frågan vad vi vill uppnå hos eleven innan vi väljer verktyg. Om man som lärare vill jobba mycket med film utomhus kanske svaret är just ipad, vill man istället att eleverna ska utföra större beräkningar i kalkylprogram är det förmodligen en dator pengarna ska läggas på.

Hur mycket av Ed-Tech bryr sig egentligen om lärande?

Lärande är komplext. Det är väldigt sällan det är just den digitala prylen eller verktyget som ”lär eleven” något. Lärandet är något där eleven själv är högsta grad inblandad. Vad Ed-Tech-bolagen (dvs företag vars största marknad är digitala tjänster för utbildning) kan bidra med är snarare förenkling av uppgifter. Det finns många effektiviseringsmöjligheter när det gäller distribution och hantering av prov när dessa görs digitalt. Många elever har väldigt mycket nytta av att kunna få text uppläst eller att kunna se film med förklaringar. Att inte oroa sig över sin stavning tack vare stavningsprogram och liknade kompensatoriska verktyg gör förmodligen att eleven kan prestera bättre på sina prov och uppgifter vilket förhoppningsvis ger både bättre betyg, mer självförtroende och större livschanser. Närvarorapportering, kalendrar, delningsytor mellan lärare-lärare, lärare-elev samt elev-elev underlättar förmodligen också. Kapitlet om IT i min senaste bok Jobba smart – din vägledning som lärare behandlar liknande frågor. Men inte är det lärande vi sysslar med när vi delar dokument i molnet?!

Är digitaliseringen av skolan lösningen på allt?

Ibland provocerar jag och påstår att det är så. Det är det förstås aldrig. Jag är dock övertygad om att rätt använd IT är den enda lösningen som vi har råd med på sikt. Alternativet är svårt att se. Att låta bli att digitalisera skolan är ett sätt att ytterligare sätta spett i sprickan mellan de som alltid kommer att klara sig och de som behöver en välfungerande skola för att få chans att göra det. Om vi kan digitalisera det som datorer är bättre på så vinner vi i bästa fall tid till det som datorer är sämre på. Mer möten mellan elever och lärare, mindre administration. Ett möte måste inte heller alltid ske i rummet, det kan ske online och vara nog så viktigt.

Men den som tror att vi löser ordningsproblem, kunskapsproblem, lärarbrist, ekonomiska problem och likande enbart genom att köpa in datorer som vi ställer mellan eleven och läraren – den kommer att bli väldigt besviken. Och de eleverna som råkar ut för den testperioden – de kommer att missa mycket viktigt.

Förändrar digital teknik skolan?

Jag är så trött på ordet förändring. Jag skulle vilja att vi pratar om förbättring istället. ”FÖRÄNDRA skolsverige”?? Varför inte FÖRBÄTTRA skolsverige? Digital teknik i sig kommer inte vare sig förändra eller förbättra skolan är jag rätt övertygad om. Tyvärr fungerar datorer, paddor och telefoner som katalysatorer i klassrum, de lärare som redan är bra kan bli bättre med rätt digital teknik, de lärare som inte är fullt så bra kommer med största sannolikhet bli avsevärt sämre med samma teknik. För att inga elever ska komma i kläm gäller det alltså att se till att alla lärare är bra lärare samt att dessa lärare får bra, praktiknära, vetenskapligt förankrad, fortbildning i hur digitala verktyg kan lyfta skolan. I Håkan Fleischers och min bok Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik skissar vi upp fyra aspekter att hålla reda på i ett hållbart förhållningssätt i digitaliseringen av skolan. Vi har tagit fram tio filmer som ligger tillgängliga för alla som vill få en första dos av detta.

Digitaliseringen av skolan är beroende av bra ledarskap.

Det är klart att det alltid är viktigt att ha bra, kompetenta rektorer. Men länge så har lärarna varit väl pålästa och autonoma i sina klassrum. Ett bra kollegium har nog i praktiken inte varit så beroende av sin rektor så länge denne haft vett att lämna lärarna ifred… Men så plötsligt dyker digitaliseringen ner som en bomb i svensk skola. Lärarna är helt oförberedda (åtminstone från utbildningen) och många rektorer är lika tagna på sängen. Väldens bästa grogrund för: eldsjälar, avundsjuka, stress, tips och trix utan egentlig förankring och många felköp, misstag och budgetproblematik. Att vara rektor och inte vara insatt i den digitala tekniken…då är det inte lätt att leda skolan idag. Min erfarenhet är att rektorn dels måste behärska digitala verktyg, dels visa att hen använder dem och sen sätta viss administrativ press på sina lärare (tex genom hantering av mail, protokoll, veckobrev och information) men däremot lämna de pedagogiska och didaktiska frågeställningarna till lärarna under förutsättning att tid och möjlighet för fortbildning kan ske.

Den digitala tekniken förenklar inte lärarens jobb.

Jag brukar skämtsamt fråga publiken om de tycker att deras jobb blev mer effektivt sedan man införde datorer på skolan. De flesta skakar på huvudet och fnissar. Alternativet är förstås omöjligt, mycket av det vi idag gör hade varit orimligt att klara av utan fungerande digitala system. Det är bara det där lilla ordet fungerande…lägg gärna till effektiva…Det pratas mer och mer om den digitala arbetsmiljön och vi lärare är urusla på att ställa rimliga krav på system som ska köpas in. Rektorer är oftast inte mycket bättre de. Men det kommer att bli bättre, det kommer bland annat jag att se till. System ska prata med varandra, skolor behöver anställa mer it-tekniker, administrativ personal osv. Bra digitala system är inte gratis men det är sannerligen inte bra lärare heller. Sluta jobba gratis, köp in de tjänster som någon annan kan göra (konstruera prov, skriva läroböcker etc), ta betalt för det jobb du gör.

Digitaliseringen av skolan drivs på av kommersiella intressen.

Jag förstår att detta stycke kan uppröra någon eller några, min tanke är att peka på systemfelet inte att hänga ut den ene eller andre personen.

Straxt efter kommunaliseringen börjar digitaliseringen av samhället bli påtaglig. Vi har nu ca 300 nyblivna ”skolägare” i form av stora, byråkratiska kommuner med muskler och många pyttesmå med i bästa fall deltidstjänster på förvaltningsnivå. Skolan var inte beredd på dessa kommersiella intressen. Stora multinationella företag med pengar. Säga vad man vill om skolmöbelsföretagen och läromedelsförlagen men så mycket mer än en macka och kaffe har de aldrig kunnat muta med när vi ska köpa in nya matteböcker eller stolar till en hel skola…

Nu fanns (och finns) bolag som inget hellre vill än att elever is kolan idag ska växa in i deras mjukvara/operativsystem/hårdvara för att förbli trogna kunder hela livet ut. Kanske kommer de så småningom också att bli anställda av något av dessa företag. Inget ont i det, jag gissar att det är så som företag och marknadsavdelningar bör tänka. Problemet är att vi har lärare, rektorer och förvaltningar som aldrig sysslat med upphandlingar av så här dyra sker förut. Den digitala kompetensen hos dessa beställare lämnar dessutom en hel del över att önska. Konstiga avtal sluts. Skolor binds till en viss pryl, ett visst operativsystem, avtal sluts på fler år, fortbildning ingår! Det är inte svårt att förstå att en oerfaren skolledare nappar på en sådan deal. Utmärkt att få fortbildning på plats på skolan. Kanske ingår också en rolig resa till London(!) Allt beroende på hur många datorer eller plattor man köper.

Vem håller i fortbildningen då? Jo, sådana som jag, lärare som berättar om hur de gjort i sitt klassrum. Jag kan tycka att det kan ha ett visst värde. Att jag som mattelärare som jobbat med digitala verktyg i matte några år kan tipsa andra mattelärare om dessa verktyg och på så sätt slipper dessa lärare testa sig fram genom djungeln själva. Men det märkliga är ju när vi ”externa föreläsare” får betalt av ett visst företag och då tvingas att enbart visa verktyg i Apple, Windows eller Google-miljö. Den lärare som gör så tappar trovärdighet tycker jag. Vad gör bolagen för att få oss intresserade ändå? Framförallt pysslar man med bekräftelse. Läraryrket är underbart på många sett men just bekräftelsen är inte sällan svårsedd. Våra chefer hinner inte se vårt arbete då de har ca 30 lärare och 400 elever under sig. Löneförhöjningarna var under många år medelmåttiga, vi har ett ensamt jobb osv. När något stort bolag då börjar intressera sig för den enskilde läraren, ger denne uppmärksamhet, kanske en bloggplats, någon fin titel, ett sammanhang, en medlemskap i något Community eller likande är det lätt att falla. När någon sedan ber läraren berätta om sin undervisning mot betalning, resa och hotellnatt är vi lättköpta. Ibland får man inte ens betalt (!) bara en bukett blommor, ett pressmeddelande om att man föreläser på en viss konferens och ”förmånen” att använda konferensarrangörens hachtag  😀

En titel och en digital badge där det står att du är technology integration specilalist/expert educator/distinguished teacher kan te sig oförargligt men jag har svårt att tro att någon vill se samma sak i en läkares epostsignatur.

Och skolor som skyltar med att de är ”Apple/Microsoft/Google-skolor??

Tänk om – tänk till lite  – tänk åtminstone – gör fel men försök göra rätt

Digitaliseringen är inte det allra viktigaste.

Jag brukar säga att jag drivs av en vilja att rädda världen. Det låter förmodligen lite svulstigt men sån är jag. Vi vuxna idag har inte lyckats ta vara på vår planer särskilt väl. Alltså måste vi se till att framtidens vuxna (de som idag är bl.a. mina elever) kan göra det bättre. Vi behöver kreativa, lösningsorienterade, kunniga vuxna som kan uppfinna, mäkla fred och ta vara på varandra över hela jorden. Det är det viktigaste. Om digitaliseringen kan hjälpa till där så ska vi ta vara på den. ett brandtal jag höll för något år sedan hittar du här.

 

Vad som än händer på nationell, kommunal eller skolledningsnivå är det läraren som har möjlighet att göra skillnad för eleven. Se till att alla elever får en lärare som kan göra skillnad på rätt sätt.

Annonser

Jobba smart – att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig

ooops!

Snart är visst boken här…

jobba-smart

Att sticka ut hakan och påstå att det jag hinner med mitt jobb på de timmar som jag har betalt för…det är…provocerande? arrogant? dumdristigt? modigt? viktigt? klantigt? Jag vet inte riktigt men så här har jag resonerat med mig själv: Jag tycker att jag gör ett tillräckligt bra jobb med mina elever, jag har energi över till både fritid och utveckling inom yrket, jag trivs och har aldrig ångrat mitt yrkesval. Under ett medarbetarsamtal med min rektor för några år sedan påstod han att jag verkade ”jobba smart” då vi talat om att jag trodde att jag var ensam på skolan om att ha en bra balans mellan jobb och fritid. Hans uttryck fick mig sugen på att åtminstone för mig själv formulera vad det är som gör att jag hinner med jobbet på min arbetstid. Efter drygt ett halvår var jag klar och presenterade det hela under en föreläsning som jag döpt till samma som detta blogginlägg. Föreläsningen har jag sedan hållit i fler olika sammanhang och det är alltid någon som kommer fram efter och tackar för inspirationen.

Sen slog det mig för ett år sedan att om det nu är så att jag får tiden att räcka till och att jag dessutom anses göra ett bra jobb…Vore det inte vettigt om andra som tycker att det är lite jobbigt skulle kunna få ta del av mina tips? Vem ska skriva boken om att jobba smart om inte jag? Jag vet att mina tips inte funkar i alla klassrum, i alla skolor eller i alla ämnen men OM det finns något litet litet tips som skulle kunna göra livet lite lite enklare för någon lärare så blir jag så glad. Det där med att stressa, vara utbränd eller utmattningsdeprimerad är nämligen inget vidare. (jag har själv testat det i början av min karriär)

Att jobba smart då? Hur gör man? Det blev en bok just för att det behövs plats för att berätta det utan att skriva någon på näsan. Det passar liksom inte i bloggform eller i social medier. I föreläsningsform behöver jag minst 45 minuter för att berätta om det och nu har jag fått ihop ca 150 text. Sammanfattningen av boken lyder (citerar från pressmeddelande) ”Det handlar bland annat om att kunna sina styrdokument, skapa förtroendefulla relationer i klassrummet, göra eleverna delaktiga och att våga utvecklas som lärare. Författaren ger många praktiska råd om hur man kan underlätta arbetet som lärare och hämtar exempel från sin egen vardag som lärare.”

Skrivandet då? Ja, när jag väl bestämt mig för att skriva boken var jag ju tvungen att genomföra det. Jag gillar liksom inte att ge upp. År 2014 skrev jag ju en bok med Håkan Fleischer ”Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik” så jag trodde att jag visste lite vad jag gav mig in på…men den här boken var inte riktigt samma…

Jag lovade mig själv ganska snart att ALDRIG mer skriva ensam. Det är urtrist och jättesvårt. Ingen var intresserad av resultatet på samma sätt som jag, ingen jobbade när jag latade mig och det fanns ingen att stöta och blöta saker med. Som tur var ställde dock Håkan upp som en mycket nödvändig kritisk vän som har läst, låtit mig pröva mina argument och kommit med goda råd. Även min syster Johanna var snäll och läste innan inlämning. Många versioner och många kommentarer senare sitter jag då här med den sista korrekturen innan tryck. Sen skickas den iväg och sägs finns att köpa i mitten april. Hoppas den kan ge dig något användbart tips.

Filmer som stöd för boken

Under våren har jag och Håkan Fleischer gjort 11 filmer som ska fungera som ett stöd för boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik.

Den första filmen som är inledande har vi spelat in i Stockholm under mycket fniss.https://youtu.be/k1sU-7sIuT4

De efterföljande 10 (en per kapitel) är inspelat ljud ihop med en grafik. Ljudet har vi tagit upp var för sig på varsin dator under samtal via Skype. Sen har två ljudspår blivit ett under Håkans snabba fingrar och sen har ljudet monterats ihop och grafiken trimmats in.

Ruskigt skojigt och häftigt hur enkelt det är.

Följ oss gärna på Twitter: @stretchkunskap

eller vår sida där det så småningom kommer att fyllas på med mer material kopplat till boken:

http://www.stretchadkunskap.se/

 

trevlig sommar!

Övertydlig?

Ibland blir jag så irriterad/arg/frustrerad över den svart/vita-debatten som präglas av anekdoter från den egna verksamheten hej vilt blandat med övergripande politiska beslut och dess konsekvenser. Detta samt den enorma polariseringen i frågan gör att det ibland synes helt omöjligt att föra ett problematiserat och nyanserat samtal om IT i skolan. Jag känner att jag måste vara en smula tydlig när det gäller en del saker så här kommer det:

När man som jag tror och verkar för en ökad användning av IT i skolan innebär det INTE automatiskt:

 • Att jag tror att elever lär sig bäst genom att ”forska” på nätet
 • Att mina elever sitter ensamma vid datorn och jobbar enskilt med ”eget arbete” under hela lektionen och jag dricker kaffe under tiden.
 • Att jag tror att elever lär sig bättre av att anteckna via tangentbord på datorn under genomgången
 • Att mina elever sitter med sina mobiltelefoner uppe under lektionstid och gör ”icke-skol-grejer”
 • Att mina elever använder datorn hela tiden
 • Att mina elever aldrig får göra vanliga NO-labbar
 • Att mina elever inte lär sig anteckna för hand
 • Att mina elever sitter och chattar med varandra under lektionstid
 • Att jag tycker att föreläsning är uråldrigt och att jag som lärare inte har något att förmedla till mina elever

Det betyder INTE heller automatiskt:

 • Att jag inte tror på kunskap och bildning
 • Att jag inte tycker det är viktigt att låta barn lära sig läsa, skriva och räkna
 • Att jag tror att eleverna redan är digitalt kompetenta
 • Att jag tror att programmering är lösningen på svensk skolas problem
 • Att jag struntar i att barn idag rör sig mindre och hur de sitter när de jobbar vid sin platta/dator

Det betyder INTE heller att jag tycker att det är acceptabelt:

 • Att lärare ägnar värdefull tid till att laga datorer
 • Att lärare ska tvingas göra dubbla planeringar eftersom de inte kan lita på sina digitala system
 • Att lärare ska acceptera plattformar som tar mer tid än de ger
 • Att lärare ska få sin enda kompetensutveckling inom IT i skolan av hård- och mjukvaruföretag

Det betyder dock att jag brinner för alla elever rätt till en likvärdig skola där varje lärare är så digitalt kompetent så att hen kan ta kloka, professionella beslut om ett ansvarsfullt användande av IT i klassrummet som alltid bygger på den pedagogiska idén och aldrig handlar om brist på kompetens eller teknik.

Vill du läsa med om hur jag tror att IT kan och bör användas finns det en bok om det och ett blogginlägg som snabbt förklarar varför jag faktiskt tror på detta med en digitaliserad skola.

apropå de nationella IT-strategierna

Detta är ett tal som jag höll på Trippel Helix Workshop i Stockholm 13/1 där jag fick tio minuter att ”ge min syn på Vad vill vi uppnå? (med avseende på Skolverkets IT-strategier och skolans digitalisering i allmänhet) från mitt perspektiv (skola).

Hej jag heter Helena Kvarnsell och jag är eldsjäl

Mina elever tränas i , Kreativitet, Kritiskt tänkande och bedömning, Kulturell och social förståelse samt Samarbete

De lär sig finna och sovra information, Effektiv kommunikation, e-säkerhet och funktionella förmågor.

Mina elever drillas i multiplikationstabellen i spelform och de övar matematiska begrepp med hjälp av appar för glosinlärning.

Mina elever bygger världar i Minecraft och visar på stora tekniska system som avloppshantering och sjöfart.

De kan hänga med på lektionen även om de är hemma på grund av snökaos då vi streamar genomgången

De kan läsa läxan på bussen, från mobilen eller hemma från datorn då läroboken ligger online

De kan få texten uppläst, förstorad, markerad eller med en annan bakgrund.

De får med sig en film hem på hur man räknar med Pythagoras sats så att deras föräldrar inte behöver kunna nians matte för att hjälpa till med läxan

De elever i min klass som har skrivsvårigheter kan spela in svaren på provet eller labbrapporten som en ljudfil istället eller tala in till text.

De har lärt sig om fackverk genom ett datorspel om brobygge

Eleven som i september i nian kom från Albanien hade bra betyg redan till jul då det var lätt att kommunicera med översättningsprogram.

Under mina genomgångar är eleverna aktiva med hjälp av sina telefoner eller datorer där de får svara på frågor som del av genomgången.

Mina elever har, i teknikämnet funderat över hur lärplattformar skulle kunna se ut och de har dessutom presenterat sina idéer för företag i branschen. Detta med mycket stolthet.

Mina elever blir självgående, de lär sig vad som är viktigt i skolan och hur läroplanerna ser ut.

De får lära sig strategier för att undvika de distraktionsmoment som dator och internet erbjuder.

De övar på att stänga av notiser, att lägga rätt sidor som favoriter och att strukturera sina anteckningar, skapa påminnelser och att planera i sin kalender.

De får öva på hur de kan använda sig av mobilkameran för att fota tavlan, laborationen eller saker under studiebesöket.

Eleverna blir resurser till varandra genom att de delar dokumenten i skolans plattform och övas i att ge respons på varandras arbete.

De får ta dela av formativ bedömning av mig där jag visar runt i deras arbete och pratar till genom en skärminspelning.

De avlutar en del lektioner med en exit-ticket som de kan göra från telefonen så att jag vet hur lektionen gått, vad de förstått och vad jag måste repetera.

Mina elever får öva sig i att hitta tid, plats och verktyg för reflektion.

De får öva sig att blogga och skriva dagbok om sitt eget lärande, de testar videoblogg under ett arbete om hälsa och ibland ser de genomgången på film hemma i läxa så att det frigörs tid på lektionen till reflektion.

De skapar egna filmer om atomer, klipper ihop bilder som ska symbolisera naturvetenskapliga begrepp, de skapar digitala begreppskartor och programmerar egna spel för att visa och fördjupa sina kunskaper.

Mina elever får tillgång till bra animeringar om kraftverk, mänskliga organ, fotosyntesen och matematik.

Det blir duktiga på att själva söka efter liknande på nätet och att sedan dela med sig till varandra.

Mina elever har haft experter på besök i klassrummet via videosamtal och de har samverkat med varandra i grupper hemifrån med samma verktyg.

De har diskuterat klasskassa och haft läxförhör i chattmiljöer både med sitt egna namn och med ett nickname som bara jag kände till.

 

Men det här är mina elever. I klassrummet bredvid händer inte alls detta.

 

Min förhoppning är att de nationella IT-strategierna ska ge alla elever förutsättningar att få använda datorer och internet på ett sätt så att det fördjupar kunskapsbildningen genom motivation, målorientering, reflektion och socialt lärande.

Inte bara eldsjälarnas elever.

 

alla exempel är tagna från mitt klassrum med återfinns också i min och Håkan Fleischers bok ”Digitalisering som lyfter skolan -teori möter praktik”. Från denna bok är även de olika framgångsfaktorerna ( motivation, målorientering, reflektion och socialt lärande) hämtade. Läs gärna mer i vår bok.

 

 

Jag har världens bästa jobb

Jag tycker att jag har världens bästa jobba och här nedan följer mina argument:

Rädda världen
Jag får vara med och påverka jordens framtid. Det är ju faktiskt så att vi vuxna idag inte lyckats ta hand om vår planet och alla människor här på något vidare bra sätt. Planeten skakar av polarisar som smälter, öknar som breder ut sig, människor på flykt undan krig, förtryck och svält. Genom mitt jobb som lärare har jag möjlighet att påverka barn och ungdomar idag och ge dem kunskaper och mod att ta itu med orättvisor i världen när de växer upp.

Att ge en ung människa tillgång till livet
Vi lärare ger våra elever verktyg för att klara sitt liv nu och i framtiden. Vi ger eleverna språk som gör att de kan kommunicera med människor i andra länder. Vi ser till att eleverna lär sig att läsa vilket gör att allt skrivet i världen öppnas upp för eleven och vi ser till att de kan skriva så att de kan förmedla tankar och kunskaper till andra på fler sätt. Vi ger eleven med dyslexi verktyg för att på dennes sätt ta sig an den litterära världen och vi övar elever med koncentrationssvårigheter i strategier och uthållighet. Vi tränar argumentation, rimlighetsuppskattning och samarbete, att lyssna, anteckna och summera. Vi ser till att eleverna inser hur de ska leva hälsosamt och ekonomiskt och vi uppmuntrar dem att hitta sitt eget estetiska uttryck.
Ett fritt jobb med god chans till framförhållning
Trots en tydlig uppgift förankrad i skollag och läroplan har jag ett väldigt fritt jobb. Jag har som lärare en enorm frihet att planera undervisningen på det sätt som passar mig och mina elever. Min chans att påverka när jag ska ha prov, inlämningsuppgifter och läxförhör gör att jag själv har kontroll på mina arbetstoppar. De få obligatoriska proven (t.ex. NP) finns schemalagda lång i förväg och dyker aldrig upp samma dag. Mina lektioner är också schemalagda så i början av terminen vet jag vilka jag har och vilka som går bort (beroende på lov, studiedagar etc) vilket förstås gör att jag kan jämna ut arbetsbördan för mig själv genom att planera in stora bedömningsarbeten när det är som lugnast i övrigt. Jag får fritt bestämma om och när eleverna ska iväg på utflykt, se film, skriva uppsats, laborera, gå på studiebesök eller jobba i grupper.

Jag håller mig ung
Genom att vara i en miljö med unga människor håller jag mig ung i sinnet. Risken att jag enbart skulle stövla på i mina egna fotspår är minimal. Om min undervisning inte funkar så kommer jag att märka det på en gång. Det är inte behagligt att vistas i ett klassrum där det inte fungerar vilket gör att jag ständigt utmanas att bli bättre och bättre på det jag gör. Att befinna sig ”på scenen” klassrummet gör att jag tar han om min hälsa, tänker på hur jag uppfattas och klär mig helt och rent. Läraryrket är ett rörligt jobb utan att vara fysiskt utslitande. Jag står, går, sitter, böjer mig, sträcker mig och får ihop många tusen steg på min stegräknare bara under arbetstid!

Fantastiska kollegor
Att jobba i skolan innebär att jag har kollegor som är experter i ett eller fler ämnen och dessutom intresserade av att förklara saker. Det innebär rent praktiskt att jag kan tala politik med väl insatta och intresserade SO-lärare, kompostering med biologiläraren, fråga språkläraren om hur jag ska uttrycka en viss sak på ett främmande språk, diskutera litteratur med svenskläraren, verktyg med träslöjdläraren, stickmönster med textilläraren, recept med hemkunskapsläraren, sport med idrottsläraren och mycket mycket mer. Dessutom har alla mina kollegor valt att jobba med barn och ungdomar och att få dem att lära sig saker vilket gör att de allra flesta är riktigt trevliga, sociala och pratsamma.

Bra arbetstider
Jag börjar straxt innan 8 på morgonen vilket innebär att jag slutar ca 15.30 varje dag. Jag kan äta gratis lunch på arbetstid, vettigt sammansatt enligt alla konstens regler. I mitt avtal har jag sedan i snitt tio timmar i veckan som jag styr helt själv över. Dessa timmar får jag använda precis som jag vill till förkovring, omvärldsbevakning, reflektion, inläsning, planering och andra saker. Jag får lägga dessa timmar var jag vill (rent geografiskt) på bryggan på landet, hemma i favoritfåtöljen, på museum, kaféer, biblioteket eller utomlands men jag kan också sitta kvar vid mitt skrivbord på skolan. Ingen lägger sig i. Jag får också lägga dessa arbetstimmar när jag vill. Jag kan välja att jobba på loven, tidig morgon innan morgonrusningen, när de egna barnen somnat på kvällen, på helgen eller på eftermiddagen. Ingen lägger sig i detta heller.
Det har aldrig hänt att någon, med kort varsel, ber mig jobba över. Faktum är att jag jobbar ungefär en kväll i halvåret och den kvällen känner jag till sex månader i förväg. Ingen ber mig jobba helger eller röda dagar. Jag kan alltid räkna med att vara ledig alla mellandagar och jag behöver aldrig fundera på hur jag ska täcka loven för mina egna barn, jag kan alltid vara ledig.

Bra arbetsmiljö
Jag har aldrig behövt lyfta tungt, jag utsätts inte för gifter, radioaktiva ämnen eller brandfarliga kemikalier (om jag som kemilärare inte väljer det själv förstås). Det är varmt, torrt och det finns bra belysning på min arbetsplats. Till och med vägen från bussen till jobbet är extra säker. Vi har god tillgång till toaletter och jag hinner springa iväg till den ofta och även om det skulle vara akut. Jag kan välja att ta en kort kaffepaus lite då och då i personalrummet. Jag har tillgång till dator, bra IT-lösningar och säkra brandväggar och skräppostfilter.

Bra arbetsmarknad
Jag kan få jobb i hela landet. Det är inte så stor skillnad på att undervisa elever i storstad och landsbygd och skillnaden mellan skolor och mellan kommuner är inte större än att jag kan hantera den. Det finns massor av arbetsplatser för mig och jag kan, utan att behöva anstränga mig så väldigt mycket, börja på en ny skola och göra ungefär samma jobb.

Jag betyder något för någon
Att få vara med på elevernas resa mot att bli vuxna är fantastiskt. Jag jobbar på högstadiet och tar emot ganska fladdriga stora barn som ska börja sjuan. När de efter knappt tre år lämnar mig efter nian är de unga vuxna. Att få vara del av deras, många gånger jobbiga, resa dit är en ynnest. Att få prata med elever, höra om deras syn på livet och välden, deras planer för framtiden och få deras förtroende att ge dem verktyg för att lära sig saker genom livet det är nog det bästa. En del lärare lämnar fina avtryck hos elever som lever kvar hos dem ända upp i vuxen ålder. Tänka att få vara en sådan lärare. Det, tillsammans med att få känna den där känslan av att en elev förstått något hen slitit med, när ”poletten trillar ner”, när gnistan tänds i ögonen och eleven utbrister ”aha” med just den där tonen som ger rysningar hos oss lärare. Det är nog det allra bästa.

Lärarbrist – en lösning?

Det råder en besvärande brist på lärare. Det har knappast undgått någon. Det görs mer och mindre fina försök att attrahera fler att bli lärare men vi har en akut brist redan nu. I Lärarpodden säger Gustav Fridolin att med 70 000 nyanlända flyktingbarn behövs ca 6 000 lärare till. Detta i ett land som redan har för lite lärare. Vi har dock inte brist på arbetskraft. Så nu är mitt förslag så här: Anställ massa andra yrkeskategorier i skolan!

Det är nog första gången jag får så många retweets men ingen som säger emot mig på twitter 😉

Så här ser mitt förslag ut lite mer konkret, detta är enbart idéer, inte helt utarbetade färdiga lösningar.

Om vi nu ska ta och höja resultaten i svensk skola trots att vi har brist på lärare måste vi använda lärarna till det som de är bra på och låta andra göra allt det andra. Lärare är förmodligen bra på en hel del saker men det som de framförallt ska kunna är att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Ge alltså lärare tid för just detta.

 • Låt läromedelsförfattare göra läromedlen och ge mig som lärare tillgång till marknadens alla läromedel så att jag bara behöver välja och inte konstruera egna texter, aktiviteter eller prov jämt och ständigt.
 • Låt kemister/labassistenter ta hand om kemiinstitutionen och ge mig som lärare tid att slippa späda syror och beställa kemikalier. Denna person kan ladda min labsalar/vagnar med just det som behövs för labben jag som lärare valt att vi ska göra.
 • Låt massor med vaktmästare att ta hand om byte av glödlampor, tvätt av gardiner, inköp av färskvaror som behövs till lektioner ibland, torkning av bänkar, vattning av blommor, utrensning av föråldrat material, hämtning av papper, pennor osv och låt mig som lärare planera lektioner under tiden.
 • Låt administratörer ta hand om utskick till föräldrar, konstruerandet av sändlistor klassvis, bokning av busskort, avbokning av mat för klasser på utflykt, kopiering av prov och övningsblad, hantering av elever olika användarnamn i alla plattformar, utdelning och insamling av enkäter, fylla i statistik från NP och åt mig som lärare planera undervisning istället.
 • Låt klassassistenter följa med klasser som ska på bio, friluftsdag och utflykter. Låt mig som lärare under tiden få förkovra mig i didaktik eller något annat jag har behov av.
 • Låt bibliotekarier hantera elevers alla pappersläroböcker, alla inloggningar till digitala läromedel  och framförallt se till att alla elever har tillgång till rätt kompensatoriska hjälpmedel så att jag som lärare kan koncentrera mig på innehållet i lektionen.
 • Låt elevcafe´-värdarna få ett utökat ansvar att faktiskt påpeka när de ser elever som borde vara på lektion så att jag som lärare slipper springa och leta efter mina elever i korridorerna.
 • Låt fritidsledare vara rastvakt, passa i matsalen, hjälpa elever till rätta i skolan, finnas där som en trygg vuxen att prata med om livet så att jag som lärare hinner pausa mellan mina lektioner.
 • Låt IT-tekniker se till att det alltid finns en bemannad helpdesk dit elever och lärare kan vända sig med minsta lilla IT-problem, att det alltid finns lånedatorer till den eleven eller läraren vars dator är trasig, att inloggningar funkar som de ska, att nätet funkar, skrivare funkar så att jag som som lärare slipper fixa elevernas datorer.
 • Låt IT-pedagoger ha öppna workshops där elever och lärare kan få lära sig de program och verktyg som man förväntas kunna, låt dem göra tutorials för nya program som skickas ut och låt dem leta efter bra resurser till lärarna som kan tänkas underlätta vårt jobb. Då slipper jag som lärare lära eleven programmen och kan koncentrera mig på att använda dem för fördjupad kunskapsbildning istället.
 • Låt elevassistenter finnas i varje klassrum, som ett par extra ögon, en som kan sitta bredvid den som behöver det, en som kan gå runt och hjälpa till med provutdelning eller dela ut pennor och låt mig som lärare få vara där för alla elevers kunskapsbildning.
 • Låt nyinflyttade lärare från andra länder vara med i klassen, i bästa fall kanske de kan samma språk som några av eleverna, i värsta fall lär de sig bara svenska, får känna att de gör nytta och kommer en bit integrationen i samhället.
 • Låt kuratorer, psykologer och socialpedagoger ta hand om mobbningsarbetet på skolan och låt mig som lärare koncentrera mig på mina lektioner.
 • Låt handledare hålla i utvecklingssamtalen och mentorskapet för eleverna och kalla in mig som lärare i det som rör just mitt ämne.

Blir det billigare? Absolut inte. Jag tror inte vi kan spara oss ur eller effektivisera oss ur detta. Skola måste få kosta och i väntan på ett bra söktryck till lärartjänster behöver vi ta hand om de lärare vi har så att de får göra det som de är bra på.