Archive for the ‘NO’ Category

Studieteknik, Astronomi och forskning

I somras blev jag introducerad till Håkan Fleischers SITRA-modell, en studietekniks-modell för högskolestudenter och jag tänkte direkt att det är synd att de ska behöva vänta så länge som till högskolan med att lära sig en modell för hur man kan studera effektivt. Håkan bygger sin modell SITRA på SQ3R. Läs med om SITRA här.

Jag brinner för att låta mina elever bli ”självgående” och att ”lära att lära” tycker jag är den viktigaste av EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.

Mina elever går i ju i 9:an och jag vill skicka med dem så mycket som möjligt till gymnasiet. När vi (eleverna och jag) tillsammans planerade året/terminen frågade jag om de var intresserade av att prova en modell för studieteknik och eleverna var mycket positivt inställda till det. Jag ansåg att det passade bra att köra detta parallellt med att de skulle lära sig om astronomi i fysiken eftersom det finns mycket att läsa in och svårt att jobba laborativt.

Sagt och gjort. När vi kom till höstterminens fysik-pass var det dags att testa detta på riktigt. Tanken från början var faktiskt att Håkan själv skulle komma och dra sin modell för klassen men vi lyckades inte tajma ihop det riktigt. Lösningen var att jag ringde upp Håkan och kollade igenom att jag uppfattat modellen korrekt och sen spelade Håkan in en hälsning till mina elever på film som jag kunde visa upp. Eleverna kände sig väldigt speciella som fick denna hälsning. Tänk så lite som behövs!

Jag gick igenom hur denna studietekniks-modell fungerar samt vilka förutsättningar som gällde just för deras klass med vilka lektioner de hade till sitt förfogande samt när jag tänkte hålla föreläsning för dem och hur den skulle gå till. Jag håller väldigt sällan föreläsning en hel lektion för mina elever men det ingick i studieteknik-övningen nu tänkte jag och förberedde två olika astronomi-föreläsningar, den första med stödord utskrivna i bilderna, den andra med färre stödord och mer foton. Jag förberedde eleverna på att de skulle få åhörarkopior att anteckna på eller, för de som valt att anteckna med penna i Onenote, bildspelet som fil. Föreläsningarna var av typen envägskommunikation med frågor enbart på slutet, allt för att öva ett annat sätt än de tidigare varit utsatta för. Vi började med att eleverna fyllde på astronomi-kapitlet i boken med bra filmer som visar olika astronomiska fenomen. Mina elever har ju en interaktiv bok från Gleerups så de kan dela med sig filmer de hittat med varandra i själva boken.

Hur gick det då?

Att få eleverna att skriva planeringar var en uppförsbacke…men jag var mentalt förberedd. Jag ställde jättehöga krav på deras planeringar, de skulle ha en plan för vad de skulle göra på vilken lektion, vilka eftermiddagar de skulle ge sig själv läxa på och exakt vilka sidor de skulle jobba med, exakt när. Det var många av eleverna som tyckte att det var jobbigt och de vill helst skriva saker som ”läsa vidare” ,”plugga på” och liknande. De flesta eleverna köpte dock argumentet att det det är skönt att veta när man är klar med dagens uppgift och att man med gott samvete, i trygg förvissning o att hinna med allt kan gå vidare och göra något annat. En del av mina elever är ju stressade över skolarbetet och jag såg här min chans att ge dem en metod för att känna sig lediga ibland.

De eleverna som behövde mer stöd i arbetet med sin planering fick denna mall och jag hjälpte till med frågor om hur deras veckor ser ut, när proven infaller i de andra ämnena osv.

schema

En av eleverna gjorde en betydligt snyggare planering, analogt…

plan

Och sen då…?

Jo när eleverna väl gjort sin planering och vi är igång hör jag elever spontant säga saker som: ”Men det är ju jätteskönt, Helena, jag vet ju precis vad jag ska göra på lektionen”, ”Vet du hur skönt det var igår? När jag insåg att jag var klar med det jag gett mig själv i läxa och kunde gå ut och spela fotboll istället?” ”Helena! Ska du snacka mycket, eller kan vi sätta igång och börja jobba direkt?”

Min upplevelse av dessa ”eget arbete”-lektionerna då? Jo…helt fantastiska faktiskt. Jag startade varje ”eget arbete”-lektion med ett hej och välkommen och sen dirigerade jag ut att t.ex ”I klassrummet har vi mummel-nivå, här sitter de som vill kunna viskandes fråga någon kompis om något” och ”I grupprummet sitter de som vill ha helt knäpptyst och i korridoren sitter de som planerat in att jobba tillsammans med någon annan under lektionstid” Lektionerna avslutades med en ”tumme upp, åt sidan eller ner” om hur det funkat. Det var inte någon som gjorde ”tumme ner” på någon lektion. Eleverna uppmanades ibland att utvärdera sin planering och göra förändringar i den då jag försökte trycka på att det var viktigt att den var realistisk.

En väldigt häftig sak som hände var den vikarie-rapport jag fick när jag varit borta och föreläst på Skoldagarna i Malmö en dag:

vikarie

Stolt som en tupp! Det var ju dit jag ville!

Eleverna fick svara på några frågor i en enkät om hur det varit att jobba på det här sättet. Här är några svar:

”Tror jag kommer fortsätta att använda SITRA-systemet i andra ämnen och i gymnasiet. Jag lärde mig
bra med det. Även klassisk musik kommer jag fortsätta använda.”

”följa schemat och att jobba som vi gjort, syna, ta in information, repetera osv. funkade jättebra och var
ett bra sätt att plugga på.”

”Just i min planering så kunde jag inte plugga alla gånger på grund av sporter eller andra saker. Så
jag måste tänka på det när jag planerar igen”

”Jag vill säga att SITRA-modellen har varit väldigt genomtänkt och välplanerad, det blir inte alls stressigt
om man följer sin planering. Jag tänker göra denna modell med andra ämnen också eftersom man lär
sig så mycket mer och kommer ihåg mycket mer.”

Länk till min presentation om studieteknik finns här

Vill du läsa om mer om modellen säger envisa rykten att det kommer en bok till hösten…sitra-bok

Hälsoprojektet en summering

Så här har vi jobbat runt temat hälsa i mina 8:or denna termin.

Eleverna fick svara på frågan ”Hur skaffar man sig en god hälsa?” med hjälp av verktyget : Mentimeter där eleverna skickade sina svar direkt till sidan som jag hade uppe på projektorn. Vi gjorde ett ordmoln och ringade in de ord som var vanligast.

Eleverna fick sitta ihop i smågrupper och prata om hur de vill jobba i biologi under vårterminen utifrån kunskapskraven i ämnet.

Detta är elevernas förslag:

 • Podcast prat och resonera, samtal, diskussion
 • Film på undersökning  och lab
 • Göra en hemsida där allt samlas
 • Samtal begrepp naturvetenskaplig upptäckt podcast
 • Labrapport, film, osv
 • Källor-podcast, sida med text
 • Vad händer om man äter chips, socker i en podcast
 • Podcast / film om träning och kost
 • Testa att äta bara chips en vecka videoblogg/blogg
 • Animerad film (lera)

Efter lite resonemang enas klassen om:

 • Podcast om hälsa
 • Filmer om sex och samlevnad
 • En hälsolaboration
 • En länksamling

Allt detta presenterades sedan i klassens egna hälsosida:

http://www.attleva.n.nu/

klass8a

Vi har fått en del uppmärksamhet faktiskt. Det finns till och med två filmer om hur vi jobbat.

En film handlar om arbetet med hälsosidan:

Den andra filmen handlar om hur vi gjort:

Mina reflektioner om arbetet:

Fantastiskt som vanligt. Jag har ju numera alltid skyhöga förväntningar på eleverna men de överraskar mig ändå alltid positivt. De har jobbat och slitit och lärt sig massor. De har hjälpts åt och stöttat varandra och det blev ett riktigt fint resultat. Elever som inte varit så länge i Sverige och alltså inte kan så mycket svenska ännu, suffleras av de andra eleverna i radioprogrammen. De elever som vi har i klassen och som har ”svårigheter vid inlärning och socialt samspel” deltar med samma förutsättningar som de andra i filmskapande och redigering av filmen. Alla verkar känna en stolthet och ett gemensamt ansvar för slutprodukten. De resonerar om källor och de använder enbart musik och bilder som är fria för skol-användning. De resonerar också fantastiskt bra om hur kost, sömn och motion påverkar deras hälsa. Jag har, via deras videobloggar, dagböcker och fotobloggar fått följa med ”hem” till eleverna och tagit del av vad de upplever när de försökt ställa om sin kost eller sömn till något bättre. Helt igenom fantastiskt!

Typ LPP:er om de olika momenten:

hälsolaboration

filmer om sex och samlevnad

Podradio om hälsa

Podcast om hälsa

Terminen är igång och mina elever ska läsa biologi. Det finns en del kunskapskrav som handlar om att kunna samtala… I värsta fall är detta något som läraren ”höftar till” om huruvida en elev kan eller inte men jag gillar att ”ha på fötter” och tänkte då att jag gärna skulle vilja ha dessa samtal inspelade på något sätt.

Iden kom upp i klassrummet om att göra podcast. Kul tänker jag som inte gjort detta förut med dessa elever.

Eleverna är nu i full gång med att spela in sina program, de har samlat argument och tränat och idag har de spelat in program, utspridda så gott det går i vårt NO-hus på skolan. Jag har smugit omkring och försökt vara tillgänglig men tyst. De har valt bra frågor t.ex ”Varför är det så mycket osanningar om hälsa på internet?” ”Hur ska man äta om man är en vanlig tonåring?” ”Hur påverkar sömnen hälsan?” ”Varför är det bra med motion?” m.m.

bild (3)

Så här ser uppgiften ut:

PODCAST OM HÄLSA

Uppgift:

Skapa ett pod-radioprogram i grupp (2-3 elever) om en hälsofråga.

Central innehåll: 

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer
och beroendeframkallande medel.

Tips på länkar:

Ladda ner audacity: http://audacity.sourceforge.net/?lang=sv

Film om hur audacity funkar: http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/ljud/c/3/Instruktionsfilm/

Jinglar, fria att använda: http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/Jinglar/

Pålitliga källor:

http://www.1177.se

http://www.umo.se/

Biologiboken: http://gleerupslms.se

Kunskapskrav som eleven kommer bli bedömd utifrån:

E C A
Eleven kan samtala om och diskutera  frågor som rör hälsa, (naturbruk och  ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta  från värderingar och formulerar  ställningstaganden med enkla  motiveringar samt beskriver några  tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, (sjukdom, sexualitet och ärftlighet) och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

 

elevuppgift: skapa en interaktiv bok om ljud och ljus

I väntan på att alla läromedelsföretag ”taggar till ”och tar tag i interaktiviteten får 8a i uppgift att skapa egna interaktiva böcker. Detta är ett av alla sätt jag tänker att jag tränar eleverna i förmågan att ”lära att lära”.

Så här ser uppgiften ut:

Inlämningsuppgift för 8a om ljud och ljus

Din uppgift är att skriva en ”interaktiv bok” om ljud och ljus för högstadiet. Texten skall alltså vara anpassad i svårighetsgrad så att en elev på högstadiet som inte läst ljud och ljus ännu kan läsa den. En interaktiv bok måste ju förstås vara digital. Du jobbar därför i Prezi eller i en PowerPoint som du (eller jag) publicerar på Slideshare.

Det centrala innehållet från läroplanen (LGR11):

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklarings­modeller för hur ögat uppfattar färg.

Boken ska innehålla:

Svar på frågorna:

 • Hur bildas ljud?
 • Hur breder ljud ut sig?
 • Hur kan man registrera ljud?
 • Vad har ljud för egenskaper?
 • Hur påverkas hälsan av ljud?
 • Hur kan man minska hälsoriskerna med ljud?
 • Hur breder ljus ut sig?
 • Hur reflekteras och bryts ljus?
 • Hur uppfattar ögat färg?

Och dessutom:

 • Minst en film från Youtube som visar på någon funktion/animation/fenomen hos ljud respektive ljus.
 • Ett exempel på en naturvetenskaplig upptäckt om ljud eller ljus och hur den upptäckten påverkar människans levnadsvillkor.
 • Länk till minst en länk till en simulering om ljud respektive ljus och en förklaring vad man kan se och testa där. (ett förslag till laboration att göra i simuleringen)
 • Testa-dig-själv-frågor med facit.
 • En källförteckning där skriver ner alla dina källor och varför du just valt dessa. Du ska ha använt dig av minst fyra olika källor.

Din bok får inte innehålla:

Stulet material dvs. bilder och texter som du inte har upphovsrätt till.

länkar/källor:

Prezi (presentationsverktyg): www.prezi.com

Slideshare (ett ställe att dela sina ppt:er): http://www.slideshare.net

Studi: www.studi.se

Gleerupsboken kapitel 8 och 9: http://www.gleerupslms.se/

Simuleringar om ljus: http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/light-and-radiation

Simuleringar om ljud: http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/sound-and-waves

Youtube (för att hitta bra filmer): http://www.youtube.com/ (sök gärna på ”function” eller ”animation” + sound/light/optic/acustica för att hitta filmer om ljud och ljus)

Sökmotor: http://www.google.se (sök gärna på strängen ”applet ” + sound/light/optic/acustica för att få träffar på simuleringar)

Använd gärna översättningsprogram om engelskan är svår: http://translate.google.com/

Fria bilder: http://andreasskog.wordpress.com/2010/08/30/fria-bilder-i-undervisningen/

Skapa egna självrättande quiz: http://photopeach.com/

Kunskapskrav som kommer att bedömas är:

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Schema:

40 2/10

(Helena på kurs)

Se filmerna på Studi.se om ljus samt filmerna om ljus i Gleerupsboken.

 

3/10

Helena håller en genomgång om ljus

Du ska ha sett filmerna i Gleerups-boken på sidorna 88, 90 och 91 innan.

 

4/10

Temadag år 6+8

(ingen fysiklektion)

41 9/10

Museum

Passa på att lära dig massor av ljud och gör gärna en laboration där.

10/10

Helena håller en genomgång om ljud.

Du ska ha sett filmerna om ljud (2 st) på studi.se innan.

11/10

Eget arbete

42 16/10

Eget arbete

 

17/10

Eget arbete

 18/10

Inlämning

Kl. 9.55 ska länken vara hos Helena.

Din bok ska vara klar och tillgänglig kl.9.55 fredagen den 18/10.

Jag lovar att jag kommer länka till några elevarbeten sedan.

/Helena

Fjäderndag Nacka kommun

I onsdags den 6/2 var det Fjäderndag i Nacka kommun och det var roligt! Fjädernpriset är ett pris som delas ut av kommunen, mer kan du läsa här. Jag var en av dem som fick priset 2012 och då ingår att man får skriva en ”någorlunda vetenskaplig artikel”. Jag skrev en om ”IT som en naturlig del av NO och teknikundervisningen” Artikeln kan du läsa här: artikel   Dagen  var fylld med pompa och ståt! Det var inledningstal, blommor, lunch och prisutdelning. Fantastiskt lyxigt och roligt!

diplomVi ”fjädrar” fick också tillfälle att berätta om vårt arbete. Jag passade på att lyssna på min kollega Åsa Girgensohn som skrivit om ”Matematik och Youtube”. Det var förstås väldigt intressant och inspirerande!

När jag skulle skriva ihop min presentation insåg jag att jag är otroligt trött på IT som begrepp. Jag pratar ju gärna, eller väldigt gärna, om vad jag gör i klassrummet och mycket av det vi gör är ju med datorn eller telefonen som redskap… Men det är ju inte det som är grejen! Grejen är ju det individualiserade, det varierade, det ämnesintegrerade, det motiverande, de tydliga förväntade målen, förhållningssättet till elever, EU:s nyckelkompetenser, 21st centurys skills, en ömsesidig respekt, en nyfikenhet, att våga göra, att våga misslyckas,  att skratta, att pröva och LGR11, LGR11 och LGR11! (jag lovar ett längre inlägg om detta senare…)

Ja, ja jag tog mig i kragen och skrev ihop en presentation iallafall 😉

Efter presentationer och lunch fick vi det bästa priset: Att lyssna på Richard Gerver (http://www.richardgerver.com/) när han pratade om ”Creating tomorrow’s schools taday”. Otroligt inspirerande!

animerad film forts…

så där ja!

Nu har det varit deadline på animerad-materia-filmerna. Här kommer några smakprov:

 

animerad film i fysik och kemi

Just nu håller mina 7:or på med animerad film i ett ämnesintegrerat moment (kemi och fysik). Vi läser ”materia”. För att ”göra begreppen till sina” får eleverna göra varsin animerad film om en frågeställning/begrepp.

 • Frågeställningarna de kunde välja på var :
 • Förklara skillnaden mellan vad som är materia och vad som inte är det
 • Beskriv en atom
 • Vad är densitet?
 • Hur funkar det periodiska systemet?
 • Vad är det för skillnad på olika grundämnen?
 • Skillnad mellan grundämne och kemisk förening
 • Vad är volym?
 • Atomer blir molekyler
 • Hur smälter tenn?
 • Vad händer med Magnesium när det brinner?
 • Fast – Flytande – Gas
 • eget val på Materia-temat

Eleverna presenterades snabbt för några olika program-alternativ Stopmotion (för Android) Imotion (för Ipad, Iphone) eller moviemaker och animatorDV (för PC). De fick i läxa att lära sig ett av programmen tillräckligt bra för att få till en film som går att lägga upp på Youtube.

Sen hade vi några ”vanliga” lektioner med labbar, genomgångar mm och nu är det dags att göra film med materia-innehåll! Full aktivitet på lektionerna, jag håller med en del rekvisita i form av partikelmodell-kulor, legobitar, stenar mm. En del elever ritar i t.ex Paintoch sparar bilderna för att sedan klippa ihop. En del elever ritar på tavlan eller på andra ”små-whiteboards” och fotar. Jag har redan sett en del av filmerna och de är bra!

Det som är intressant att man som elev verkligen tvingas lära sig begreppen för att kunna visa dem i en film…

Filmerna skall sedan läggas upp på Youtube så att alla elever i klasserna ska kunna titta på varandras filmer. (det kommer länkar sen…)

 

Program:

Stopmotion-android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.octoroid.komadori.lite&hl=sv

Imotion för Ipad: https://itunes.apple.com/us/app/imotion-hd/id421365625?mt=8

Animator DV (PC): http://animatordv.com/download_free.php

Moviemaker (PC): http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-live/movie-maker-get-started

Kurs om animerad film på Skolverkets Multimediabyrån: http://www.multimedia.skolutveckling.se/Kurser/Video/Animera-med-DV/Programvaror/

 

 

 

Jobba-hemma-dagen 6/2 ett första utkast:

Så här har jag till att börja med tänkt mig Jobba-hemma-dagen 6/2 för 7a och 7b:

Men… jag behöver respons! Snälla ge mig det, du kloking som läser!

elevuppgift:

****************************************************************

Vad ska göras?

Du ska planera och genomföra en test på hur bra din regnjacka är. (tänk duschen, trädgårdsslangen, badkaret el.dyl.) Dokumentera gärna testet med foton eller ritade bilder.

Sök reda på information på nätet om regnjackor och försök lista ut vilken typ just din jacka är. Beskriv för och nackdelar med den typen.

Starta ett videosamtal med dina gruppmedlemmar och berätta för varandra om hur era regnjacks-laborationer har gått. Diskutera också väderkartan som ni fått av Helena. Prata om vilket väder det ska bli var och vilka kläder som kan tänkas vara vettiga att ha på sig på de tre markerade platserna vid fysisk aktivitet i form av löpning och vid en stillasittande aktivitet typ fiske eller fågelskådning.

Du behöver:

Ett ställe att vara på (gärna hemma men funkar inte det är du välkommen till skolan/sporthallen).

En dator med webkamera och internetuppkoppling.

Ett Google-konto och ett ev. ett Skypekonto.

Din labrapport/presentation ska innehålla:

En beskrivning av jackans för och nackdelar samt hur testet gick till. Presentationen skall dessutom innehålla beskrivningar om hur du bör vara klädd vid löpning respektive stillasittande vid de tre olika geografiska platserna på väderkartan. Du ska motivera dina svar. I din presentation ska det finnas med en ”skärmdump” på ert videosamtal.

***************************************************

LPP:

Kläder efter väder

En ämnesintegrerad dag mellan idrott och hälsa och fysik

Mål:

Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Fysik:

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Från det Centrala Innehållet i LGR11 plockar vi följande moment:

Idrott och hälsa:

Friluftsliv och utevistelse

 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Fysik:

Fysiken i naturen och samhället

 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Andra mål:

 • Du ska få jobba längre tid med samma projekt.
 • Du ska lära dig  minst ett video-konferensverktyg
 • Du ska lära dig kommunicera med dina klasskamrater via nätet.

Kunskapskrav och bedömning:

Fysik

Din skriftliga ”labrapport” kommer att bedömas med dessa kunskapskrav:

E

C

A

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Resurser:

Dina gruppmedlemmar, fysikboken kapitel 3, Skype, Google Hangout, hela nätet mm

Jag lät eleverna skriva sina egna omdömen…

Jag har länge irriterat mig på de skriftliga omdömena. Nja inte för att jag har något emot att lämna ut informationen, tvärt om utan mer för att det tar mycket tid men inte ger så mycket. Jag undervisar eleverna i många ämnen och träffar ofta mina elever varje dag vilket gör att jag har massor att säga om hur eleverna ska göra för att utvecklas 🙂 Kruxet är ju att det ska ner i skriven form och då är det inte säkert att jag lyckas förmedla detta på ett snabbt, effektivt och tidssnålt sätt… Jag har tyckt att jag hellre skulle vilja ha 5-minuterssamtal med alla elever jag undervisar än att skriva ner omdömen. Och sen kommer den där grejen med att omdömena ofta ska skrivas under en begränsad tid men ska ingå i arbetstiden…som dömt att misslyckas 😦

Nu har vi bytt läroplan och med den kändes det det naturligt att byta dokumentationsteknik och efter att ha lyssnat på bl.a. Christian Lundahl om formativ bedömning och självskattning blev detta med att skriva omdömen på ett nytt sätt.

Förr såg mina omdömen ut så här ungefär:

Omdöme för elev i matematik år 9:
Lägesbeskrivning:
Vi har under terminen jobbat med områdena aritmetik (kapitel 1) och geometri, alla elever har dessutom gjort en diagnos på 7:ans och 8:ans kurs (för-diagnos).
Resultat:
fördiagnos:12/31 prov kapitel 1: 31/40 (vg)
Styrkor:
Du jobbar på bra på lektionerna och tar ansvar för din egen inlärning
Att utveckla:
Ta igen det du missat på för-diagnosen t.ex. genom övningslänkar på skolportalen.
Öva upp din förmåga att redovisa dina lösningar på ett korrekt matematiskt sätt genom att ibland visa mig dina problemlösningar. Be gärna mig om utmaningar i matten om du får tid över.
Betygsprognos höstterminen: VG-MVG

Det som är rödmarkerat ovan  är det som är helt individuellt för eleven, det som är rosa fanns i typ fyra varianter och jag valde en passande…

Detta är inte något jag är stolt över alls. Att skriva omdömena för två klasser i mina ämnen tog, trots att jag både är snabb på tangenter och med ”klickandet” i databasen, ungefär 14 timmar! med detta urusla resultat!

Nu till något annat:

Denna termin har jag ju jobbat med LPP-kopplad bedömning med matriser (se förra inlägget i denna blogg)

Så här har jag gjort:

 1. Jag har dokumenterat elevernas förmågor i matriser byggda på LGR11:s kunskapskrav
 2. Jag mailade ut ett word-dokument till varje elev med deras egna dokumentation i mina ämnen.
 3. I början på lektionen gick jag igenom vad de olika matriserna var för något, vilka kunskapskrav som var bedömda i vilken uppgift mm
 4. Eleven fick öppna sitt mail, titta på sin dokumentation och sen skriva sina kommentarer med överskrifterna ”Jag är stolt över”, ”Jag måste komplettera (för E-nivå)” och ”För att utvecklas ska jag”
 5. Innan de skickade tillbaka dokumentet till mig visade eleven mig det och jag försökte,  i de fall det behövdes, hjälpa till med att bryta ner och konkretisera (det räcker inte att skriva ”träna mer” eleven  tvingades vara konkretare)
 6. Eleven mailade tillbaka dokumentet till mig, jag sparade det som .pdf och skickar det till förälder eller mentor.

Det blev bättre omdömen än när jag skrev!

De största vinsterna är att eleven har läst sin dokumentation, försökt sätta sig in i den och sen funderat ut själv hur hen ska utvecklas vidare.

Omdömena är också mer individualiserade än vad jag någonsin fått till tidigare, de är skrivna med ett språk som eleven förstår och jag måste nog säga att de är ”vassare” formulerade än vad jag någonsin vågat.

exempel på elev-skrivet omdöme:elevskrivet omdöme

Hur jag gör för att planera och dokumentera enligt LGR11

Nu är det dags att vara nästan larvigt konkret. Jag vet att många ute på skolorna svettas med den nya läroplanen, dokumentationen av elevernas förmågor, kunskapskrav mm. Det blir ju inte lättare av att vi aldrig hinner dela med oss av vad vi gör, i värsta fall inte ens på den egna skolan…

Så nu slår jag ett slag för prestige-lösheten i ”dela-kulturen” och ska försöka beskriva hur jag går till väga när jag planerar en termins undervisning i ett NO-ämne. Jag gissar att du som läser är klok nog att kunna omsätta en del av mina idéer i ditt ämne och årskurs…

Att undervisa med LGR11:

1) Jag tar mig en titt på vilket centralt innehåll jag vill jobba med. I detta fall handlade det om Biologi – framför allt delar  ur ”Biologis arbetssätt och metoder” (Centralt innehåll Biologi år 7-9 – ett dokument med allt centralt innehåll för 7-9 i biologi)

2) Sen funderar jag ett litet tag på vilka förmågor jag vill att eleverna skall utveckla under avsnittet och så kopplar jag dessa till kunskapskraven (Kunskapskrav biologi-en tabell där alla kunskapskrav är inskrivna, en mening per cell)

3) Dags att skriva en LPP (lokla pedagogisk planering) ! I LPP:n finns dessa rubriker:

Lärandemål: Där skriver jag in vilka förmågor som eleven ska utvecklas i under avsnittet. Texten under den rubriken är ordagrann från LGR11, förmågorna, sist i Syftet.

Andra mål: Här har jag alltid några andra mål, t.ex. öva sig i samarbete, ett visst program på datorn eller studieteknik

Central innehåll: Här kommer också text, ordagrann från LGR11, urklippt ur det Centrala innehållet.

Undervisning: Här beskriver jag kortfattat hur undervisningen kommer att se ut.

Bedömning: Här skriver jag vad som ligger till grund för bedömningen.

Bedömningsmatris: Här har jag gjort en tabell där information om vilka kunskapskrav eleverna kommer att bedömas efter samt vilket krav som bedöms i vilken uppgift. (text ifrån LGR11:s kunskapskrav, rakt av)

exempel på LPP-Ekologi: ekologi år 7 Helena Kvarnsell

4) Genomförandet: Jag går igenom LPP:n med eleverna först lite överskådligt (de går i 7:an och är inte vana ännu) Sen återkommer jag till den fler gånger under terminen. Inför inlämningar/uppgifter/prov tittar vi på den extra noga

5) Bedömning av eleven: När en uppgift är färdig bedöms den utifrån de kunskapskrav som jag kopplat till just den uppgiften. Jag har en matris för varje elev och markerar med grönt när jag tycker en elev uppnått ett visst krav på en viss nivå. Detta kommunicerar jag till eleverna på ett eller annat sätt.

filerna som pdf:

Centralt innehåll Biologi år 79

Kunskapskrav biologi

ekologi år 7 Helena Kvarnsell

Så där ja! Nu vet du hur jag gör. Hur gör du?